Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STRAMA-Slutenvård 2006-05-11 Mats Erntell STRAMA-S.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STRAMA-Slutenvård 2006-05-11 Mats Erntell STRAMA-S."— Presentationens avskrift:

1 STRAMA-Slutenvård 2006-05-11 Mats Erntell STRAMA-S

2 Varför punktprevalensstudie? Används antibiotika på rätt sätt? Resistensproblematik Kostnader för antibiotika STRAMA-S

3 Syftet med PPS Beskriva bruket av antibiotika på svenska sjukhus förskrivningsmönster förskrivningsorsaker STRAMA-S

4 STRAMA-S

5 Sammanfattning PPS 2003/2004 Förkorta peroperativ profylax Minska bredspektrum vid samhällsförvärvad pneumoni Fortsätt begränsa kinolonanvändningen Urinvägsinfektioner: vårdrelaterade eller ABU!? STRAMA-S

6 STRAMA-Slutenvård Programförklaring STRAMA-S

7 STRAMA-Slutenvård Verkar för rationell antibiotika användning och minskad resistens inom slutenvården, som ett led i förbättrad patientsäkerhet och vårdkvalitet STRAMA-S

8

9 Lokala STRAMA-S gruppen Uppdraget från landstings- eller sjukhus- ledningar Arbetet utgår från den funktionella enheten mikrobiologi – infektion – smittskydd – vårdhygien Representerad i läkemedelskommitté, terapigrupper eller liknande STRAMA-S

10 Angelägna lokala uppgifter för STRAMA-S Följa antibiotikaanvändningen Följa odlingsfrekvens och antibiotikaresistens Aktiviteterna bedrivs behovsstyrt Inventera behov och delta i utarbetande av PM Utbilda personal Stödja infektionskonsult vid alla sjukhus Stödja vårdhygienkompetens vid alla sjukhus Genomföra PPS Delta i STRAMAs kliniska prövningar STRAMA-S

11 Angelägna lokala uppgifter för STRAMA-S forts. Följa nyckeltal: - andel penicillin/cefalosporin/tetracyklin vid samhällsförvärvad pneumoni - andel kinolon vid behandling av nedre UVI hos kvinnor - andel kinolon vid hud/mjukdelsinf - andel perop profylax längre än ett dygn - andel vårdrel inf som indikation för beh STRAMA-S

12 STRAMA-S interventioner Förkorta peroperativ profylax – 1 dos / 1 dag Minska bredspektrum vid samhällsförvärvad pneumoni Cystit: fortsätt begränsa kinolonanvändningen Urinvägsinfektioner: vårdrelaterade eller ABU!? Ny PPS v 45 - 46 november 2006 STRAMA-Swww.strama.se

13 Inga Odenholt Infektionskliniken Malmö STRAMA-S

14 Antibiotikabehandling på sjukhus vid samhällsförvärvad pneumoni Mårten Prag, Hans Holmberg Ett utbildningsmaterial STRAMA-S

15 Nedre UVI inom slutenvården Torsten Sandberg Ett utbildningsmaterial STRAMA-S

16 Sjukhusläkares syn på resistens och användning av antibiotika en kvalitativ studie kring antibiotika som profylax och terapi Johanna Berg 1,2 och Cecilia Stålsby Lundborg 1,2,3 1. Institutionen för Folkhälsovetenskap, Avdelningen för Internationell Hälsa (IHCAR), Karolinska Institutet, Stockholm. 2. STRAMA, Stockholm. 3. Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap, Göteborg. STRAMA-S

17 STRAMA-S


Ladda ner ppt "STRAMA-Slutenvård 2006-05-11 Mats Erntell STRAMA-S."

Liknande presentationer


Google-annonser