Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Vad har EU för befogenhet/behörighet?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Vad har EU för befogenhet/behörighet?"— Presentationens avskrift:

1 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Vad har EU för befogenhet/behörighet? EU består av självständiga medlemsstater som har kommit överens om att samarbeta och stifta gemensamma lagar på vissa bestämda områden (= de områden där EU har behörighet). Vilka områden det gäller står angivet i EU:s fördrag. På övriga områden bestämmer varje land för sig.

2 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Tre olika typer av befogenhet 1.EU har exklusiv befogenhet 2.EU delar befogenhet med medlemsstaterna 3.EU har stödjande befogenhet EU har tilldelats dessa befogenheter i fördraget. EU har inga övriga befogenheter.

3 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 1. EU har exklusiv befogenhet •EU bestämmer ensamt Endast EU* kan lagstifta – medlemsstaterna kan bara implementera (tullunion, konkurrensregler, monetär politik, handelspolitik, bevara havets resurser, sluta vissa internationella överens- kommelser) * Lagarna stiftas av •ministerrådet (=medlemsstaternas regeringar) och •Europaparlamentet (= representanter för EU:s medborgare utsedda i direkta val)

4 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 2. EU delar befogenhet med medlemsstaterna •Medlemsstaterna kan lagstifta om EU inte har gjort det EU bestämmer minimiregler, medlemsstaterna kan ha högre trösklar (inre marknaden; viss socialpolitik; ekonomisk, social och territoriell sammanhållning; jordbruk och fiske; miljö; konsumentskydd; transport, energi och TEN; forskning, teknik och rymden; utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd; ett område med frihet, säkerhet och rättvisa)

5 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 3. EU har stödjande befogenhet •Kompletterande samarbete mellan medlemsstaterna och EU Öppna samordningsmetoden: EU vidtar åtgärder för att stödja, samordna eller komplettera medlemsstaternas åtgärder (hälsa, industri, kultur, turism, utbildning och yrkesutbildning, ungdom, idrott, skydd av det civila samhället, administrativt samarbete)

6 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006

7 13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Three types of competences (Art. 3, 4, 6 TFEU) •Exclusive competence of the EU EU alone can legislate — MS can only implement (Customs union, Competition rules, Monetary policy, Commercial policy, concluding International agreements in certain cases, e.g.) •Shared competence MS can legislate if the EU has not done so (Internal market, Social policy, EcoSoc & territorial cohesion, Environment, Agriculture and fisheries, Transport, Energy, TENs, Consumer protection, Research, Development cooperation, FSJ, e.g.) •Supporting competence EU adopts measures to support or complement MS policies (Industry, Tourism, Education, Vocational Training, Youth, Sport, Civil protection, e.g.)


Ladda ner ppt "13 jan 2004 14 feb 20064 apr 2006 24 jul 2006 25 jul 2006 22 nov 200516 feb 2006 23 okt 2006 15 nov 2006 12 dec 2006 Vad har EU för befogenhet/behörighet?"

Liknande presentationer


Google-annonser