Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att studera offentlig politik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att studera offentlig politik"— Presentationens avskrift:

1 Att studera offentlig politik
Bo Persson

2 Offentlig politik = policy
Policy i “dagligt tal”: programförklaring, riktlinje för verksamhet Offentlig (public) policy som den oftast används i statsvetenskapen: inte bara begränsade åtgärder och beslut utan kedjor av åtgärder och beslut’ (Premfors) “Anything a government chooses to do or not to do” “…action, objectives, and pronouncements of government on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen) (Wilson)

3 Policy som styrmedel: piska, morot eller predikan
Regleringar: obligatorisk, måste åtlydas oftast förknippad med sanktioner Ekonomiska styrmedel: tillföra eller beröva resurser påverkar incitamentsstrukturer Informativa styrmedel påverkan genom övertygelse, övertalning eller faktaupplysning

4 Policy och politik: Wilsons fyra idealmodeller
Klientpolitik Entreprenöriell politik Intressegruppspolitik Majoritetsvalspolitik

5 Policyanalys: två definitioner
”Policyanalys är en verksamhet där vi i problemlösande syfte studerar offentliga handlingslinjer och program genom att sönderdela dem och betrakta delarna och därefter foga samman dem till en ny och annorlunda och (förhoppningsvis) bättre helhet” (Premfors 1989). Policyanalys enligt Parson (1995) två verksamheter: Analys av policyprocessen: hur problem definieras, beslut fattas och policy implementeras och utvärderas Analys inom och för policyprocessen: användningen av metoder, forskning och övertalning vid definitionen av problem, beslutsfattande, implementering och utvärdering

6 Forskningstraditioner inom policyanalys
Utvärderingsforskning Implementeringsforskning Forskning om beslutsfattande Institutionell policyforskning: Jämförande studier av olika regimer (t.ex. välfärdsregimer, olika varianter av kapitalism) Historisk-institutionella studier Studier av hantering av komplexa beslutssituationer (miljöpolitik, EU etc.) Områdesspecifik policyforskning (t.ex. ekonomisk politik, socialpolitik, forskningspolitik)

7 Policyprocessens faser
Identifiera problem och dagordning (agenda-setting) Politiskt beslutsfatttande (policy adoption and formulation) Genomförande (Policy implementation) Utvärdering (Policy evaluation)


Ladda ner ppt "Att studera offentlig politik"

Liknande presentationer


Google-annonser