Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Metod i teori & praktik Daniel Nylén. Historik 196019701980199020002010 Stradis (1979) SSADM (1981) SSM (1966)RUP (1998) Ethics (1985) Agile (2001)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Metod i teori & praktik Daniel Nylén. Historik 196019701980199020002010 Stradis (1979) SSADM (1981) SSM (1966)RUP (1998) Ethics (1985) Agile (2001)"— Presentationens avskrift:

1 Metod i teori & praktik Daniel Nylén

2 Historik 196019701980199020002010 Stradis (1979) SSADM (1981) SSM (1966)RUP (1998) Ethics (1985) Agile (2001)

3 Historik 196019701980199020002010 Stradis (1979) SSADM (1981) SSM (1966)RUP (1998) Ethics (1985) Agile (2001) Pre-methodology era Pre-methodology era Early- methodology era Methodology era Methodology era Era of methodology reassessment Era of methodology reassessment

4 Pre-methodology era Fram till början av sjuttiotalet utvecklades & implementerades IS utan att en formell metod uttryckligen användes Utvecklarna hade teknisk kompetens, men förstod sällan organisationens behov och vilka konsekvenser tekniken kunde få För lite fokus på användarnas behov

5 Early-methodology era SDLC växte fram som metod Ett sätt att styra och kontrollera IS-projekten Dokumentationsstandarder för att bättre kunna kommunicera med beställare och användare

6 Methodology era Under 80-talet började ett flertal olika metoder började lanseras Många tog sitt avstamp i en kritik mot SDLC T ex Stradis, SSADM & Ethics

7 Era of methodology reassessment Vi kommer att prata mer om denna era på seminariet

8 Vad är en metod? Definition: ”a recommended collection of philosophies, phases, procedures, rules, techniques, tools, documentation, management, and training for developers of information systems. (Maddison, 1983) Extended definition: ”A systems development methodology is a recommended means to achieve the development, or part of the development, or information systems based on a set of rationales and an underlying philosophy that supports, justifies and makes coherent such a recommendation for a particular context. The recommended means usually includes the identification of phases, procedures, tasks, rules, guidelines, documentation and tools. They might also include recommendations concerning the management and organization of the approach and the identification and training of the participants” Avison & Fitzgerald (2008)

9 Rationale – product vs. process Varför används en viss metod? Produktfokus För att metoden kan bidra till att ett IS av hög kvalitet skapas Processfokus Bättre projektstyrning och kontroll Ökad produktivitet Minskar kraven på kompetens hos systemanalytikerna Ett gemensamt synsätt i teamet

10 Metodanvändning i praktik Fitzgerald (1997) De var få praktiker som använde metoder under 80- & 90-talet Kritik mot att det även gjordes för lite forskning kring hur metoderna faktiskt användes i organisatoriska kontexter Flertalet av de tidiga metoderna var resultat av rena forskningsprojekt

11 Forskningsmetod Urval: ett antal företag som inte använde en formell metod och ett antal som sa att de gjorde det Total 8 st företag, två informanter på varje.

12 Formalized or in-action? Inget av företagen följde en metod på ett rigoröst sätt För mycket pappersarbete och behoven att kunna anpassa sig till den aktuella situationen Medvetna avsteg från metoden Vissa informanter menar att det i realiteten är omöjligt att inte göra avsteg från metoden. Informanterna menade dock att avstegen måste göras på ett medvetet sätt och tas på allvar Skräddarsydda metoder Egna manualer

13 Experience & methodology usage

14 Päivärinta et al (2007) Tidigare forskning visar att praktiker: Ändrar delar av metoderna Låtsas använda dem Metoder används som ett ”socialt självförsvar”...... eller som ett sätt att undervisa studenter Att metoder inte används alls Att metoder t o m hämmar systemutvecklingsprocessen

15 Författarnas perspektiv ”SDMs are used in practice but not necessarily as intended by the method developers”

16 Örviks modell (1)

17 Örviks modell (2)


Ladda ner ppt "Metod i teori & praktik Daniel Nylén. Historik 196019701980199020002010 Stradis (1979) SSADM (1981) SSM (1966)RUP (1998) Ethics (1985) Agile (2001)"

Liknande presentationer


Google-annonser