Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digitala portföljer Jonas Gustafsson ILU 15 december 2004

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digitala portföljer Jonas Gustafsson ILU 15 december 2004"— Presentationens avskrift:

1 Digitala portföljer Jonas Gustafsson ILU 15 december 2004 www.skeptron.ilu.uu.se/jongus jonas.gustafsson@ilu.uu.se

2 Portfölj  Ngt bärbart

3 Portfölj  Ngt bärbart  Kollektion av arbete eller produkter

4 Portfölj  Ngt bärbart  Kollektion av arbete eller produkter  Fotomodeller, tecknare, fotografer m. fl

5 Pedagogiska portföljer  Projektet Arts Propel under 1980- talet

6 Pedagogiska portföljer  Projektet Arts Propel under 1980- talet  Ett syfte var att kartlägga och beskriva barns kognitiva utveckling i olika dimensioner

7 Pedagogiska portföljer  Projektet Arts Propel under 1980- talet  Ett syfte var att kartlägga och beskriva barns kognitiva utveckling i olika dimensioner  Portföljer som underlag i bl.a. bild- och musikundervisning

8 Pedagogiska portföljer  Projektet Arts Propel under 1980- talet  Ett syfte var att kartlägga och beskriva barns kognitiva utveckling i olika dimensioner  Portföljer som underlag i bl.a. bild- och musikundervisning  Underlag för ett samtal med läraren om problem, strategier och överväganden

9 Process - resultat  Processen fram till ett resultat diskuteras

10 Process - resultat  Processen fram till ett resultat diskuteras  Processen blir en del av resultatet

11 Process - resultat  Processen fram till ett resultat diskuteras  Processen blir en del av resultatet  Samtal om processen tillsammans med eleven

12 Process - resultat  Processen fram till ett resultat diskuteras  Processen blir en del av resultatet  Samtal om processen tillsammans med eleven  Portföljen till för elevens skull

13 Olika slag av portföljer  Arbetsportföljer  Processportföljer  Presentationsportföljer  Utvärderingsportföljer

14 Portfolios demonstrate a wide range of student work, characterized by student selected artifacts based on established criteria. Portfolios continue to grow with the individual learner throughout an educational experience extending beyond the classroom. Portfolios can be the heart of the learner's documentation and demonstration of their ability and knowledge; however, it can be much more. A student portfolio is a purposeful collection of student work that tells the story of a student's efforts, progress, or achievement in a given area.

15 Portfölj - arkiv  En portfölj är på ett sätt ett arkiv där man kan hålla reda på sådant man skapat, skrivit eller producerat och sådant man hittat eller hämtat i olika sammanhang…

16 Portfölj - arkiv  En portfölj är på ett sätt ett arkiv där man kan hålla reda på sådant man skapat, skrivit eller producerat och sådant man hittat eller hämtat i olika sammanhang…  …oavsett när det kan användas!

17 Portfölj - arkiv  En portfölj är på ett sätt ett arkiv där man kan hålla reda på sådant man skapat, skrivit eller producerat och sådant man hittat eller hämtat i olika sammanhang…  …oavsett när det kan användas!  Därigenom kan en portfölj separeras från en viss given presentationsform eller redovisning

18 Digital portfölj  Digital lagring av allehanda material

19 Digital portfölj  Digital lagring av allehanda material  Möjlighet att hålla reda på gigantiska informationsmängder

20 Digital portfölj  Digital lagring av allehanda material  Möjlighet att hålla reda på gigantiska informationsmängder  Individ- eller grupportfölj

21 Användaren kan…  Skapa egna dokument

22 Användaren kan…  Skapa egna dokument  Hämta dokument från andra ställen

23 Användaren kan…  Skapa egna dokument  Hämta dokument från andra ställen  Skapa länkar till bra sajter eller dokument

24 Användaren kan…  Skapa egna dokument  Hämta dokument från andra ställen  Skapa länkar till bra sajter eller dokument  Beskriva alla resurser på ett relevant sätt

25 Användaren kan…  Skapa egna dokument  Hämta dokument från andra ställen  Skapa länkar till bra sajter eller dokument  Beskriva alla resurser på ett relevant sätt  Välja själv vad man väljer att publicera (och för vilka)

26 Edutella  Open source

27 Edutella  Open source  Metadatamärkning

28 Edutella  Open source  Metadatamärkning  p2p

29 Edutella  Open source  Metadatamärkning  p2p  Återanvändning av undervisningsresurser (flyttbarhet)

30 Edutella  Open source  Metadatamärkning  p2p  Återanvändning av undervisningsresurser (flyttbarhet)  Nödvändigt att beskriva och hålla reda på sina resurser

31 Edutella  Open source  Metadatamärkning  p2p  Återanvändning av undervisningsresurser (flyttbarhet)  Nödvändigt att beskriva och hålla reda på sina resurser  Möjligt göra annoteringar

32 Metareflektion  Alltså att reflektera över sitt sätt att tänka, reflektion om reflektion

33 Edufolio  http://folio.ilu.uu.se http://folio.ilu.uu.se

34 Några poänger Material kan återanvändas, exempelvis vid examensarbete Material från olika håll kan relateras till varandra Sökbarhet Varje portfölj kan bli en nod i Edutellasystemet Studenternas inbördes arbete och utbyte av erfarenheter stimuleras Lärare, studenter och elever ges möjlighet att skapa egna arkiv

35 Mjuk infrastruktur  nyttjande av olika standarder för att märka, strukturera, designa, lagra och tillgängliggöra information

36 Mjuk infrastruktur  1. standarder och rekommendationer för att såväl innehåll som tekniska lösningar skall kunna integrera med varandra.

37 Mjuk infrastruktur  1. standarder och rekommendationer för att såväl innehåll som tekniska lösningar skall kunna integrera med varandra.  2. olika tjänster på nätet (nav)

38 Mjuk infrastruktur  1. standarder och rekommendationer för att såväl innehåll som tekniska lösningar skall kunna integrera med varandra.  2. olika tjänster på nätet (nav)  3. prototyper till nyttotjänster för skolan (fortbildningskatalog, samlad utbildningsinformation, tillgång till lärresurser m.m.)

39 Renardus  EU-projekt för att organisera ”kravmärkta” länkar  Försök att skapa en ”kunskapskarta”  http://www.renardus.org/ http://www.renardus.org/

40 Open Courseware  http://ocw.mit.edu http://ocw.mit.edu  Ökad tillgänglighet av undervisningsresurser

41 Vad kommer att hända?  Sammanhängande system

42 Vad kommer att hända?  Sammanhängande system  Ökad uppmärksamhet på källkritik

43 Vad kommer att hända?  Sammanhängande system  Ökad uppmärksamhet på källkritik  Ökad uppmärksamhet på förmåga söka på ett bra sätt

44 Vad kommer att hända?  Sammanhängande system  Ökad uppmärksamhet på källkritik  Ökad uppmärksamhet på förmåga söka på ett bra sätt  Stimulera lärare att använda arkiv och märka dem noga

45 Vad kommer att hända?  Sammanhängande system  Ökad uppmärksamhet på källkritik  Ökad uppmärksamhet på förmåga söka på ett bra sätt  Stimulera lärare att använda arkiv och märka dem noga  Koppla användandet av portföljer till reflektionsseminarier eller likn.

46 Tack för mig!


Ladda ner ppt "Digitala portföljer Jonas Gustafsson ILU 15 december 2004"

Liknande presentationer


Google-annonser