Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskningsdata inom humanistiska och konstnärliga vetenskaper - open access? Sofia Arvidsson & Urban Andersson, Göteborgs universitetsbibliotek Mötesplats.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskningsdata inom humanistiska och konstnärliga vetenskaper - open access? Sofia Arvidsson & Urban Andersson, Göteborgs universitetsbibliotek Mötesplats."— Presentationens avskrift:

1 Forskningsdata inom humanistiska och konstnärliga vetenskaper - open access? Sofia Arvidsson & Urban Andersson, Göteborgs universitetsbibliotek Mötesplats Open Access, Lund, 24 november 2010

2 Projektets syfte Öka tillgängligheten av forskningsdata inom humaniora och konstnärliga vetenskaper.  Var och hur skall forskningsdata lagras?  Vilka delar kan publiceras som open access?  Hur bör koppling ske mellan öppna arkiv och Svensk Nationell Datatjänst?  Hur bör koppling ske mellan publikation och tillhörande forskningsdata?

3 Deltagare  Göteborgs Universitet - projektledare  Linköpings Universitet  Lunds Universitet  Malmö Högskola  Svensk Nationell Datatjänst

4 Problemformulering • Vilka olika typer av data finns? • Datats återanvändbarhet – bearbetat eller rådata? • Attityder hos forskare, inställning till open access • Juridik, upphovsrätt • Format och metadata • Systemval

5 Genomförande • Gemensam metodik och frågeställningar • Forskarintervjuer - en testintervju, därefter minst fem intervjuer per lärosäte. Kontakt med prefekt eller motsvarande för förankring. • Strukturerad genomgång av publikationer och forskningsdata • Analys av resultatet, praktiska exempel

6 Forskarintervjuer • Frågor Fråga 1 FORSKNINGSPROJEKT Fråga 2 INSAMLING AV DATA Fråga 3 LAGRINGSMEDIUM Fråga 4 HUR PUBLICERAS RESULTATEN Fråga 5 TILLGÄNGLIGGÖRANDE Fråga 6 ÅTERANVÄNDNING Fråga 7 SPRIDNING Fråga 8 HJÄLP Fråga 9 DELTAGANDE I PROJEKTET

7

8

9 Forskarintervjuer Slutsatser • Positiva attityder • Stor medvetenhet, öppenhet • Varierande format & mängd • Brist på organisation • Efterbearbetning av data, behov av dokumentation • Upphovsrätt • Integritet • Olika åtgärder för olika data och olika accessmöjligheter

10 Vision • Lagring, bevaring och plan för tillgängliggörande finns med redan i forskningsprojektets start • Inblandade parter (lärosätenas arkiv, biblioteken, SND, andra?) tillhandahåller stöd och teknisk infrastruktur för beskrivning, bearbetning, lagring och tillgängliggörande • System, rutiner, riktlinjer och standarder för insamling, beskrivning och lagring av forskningsdata, samt sammanlänkning med publikation finns • Strukturerad genomgång av publikationer och forskningsdata • Analys av resultatet, praktiska exempel

11

12 DataCite - Digital Object Identifier (DOI) for datasets

13 Exempel : doi:10.1594/PANGEA.726855

14 thedata.org

15 Bibliotek publikation Bibliotek publikation Hemsida Projekt Hemsida Projekt SND data SND data Internt datalager DataVerse Internt datalager DataVerse DataVerse Network Projektlager DOI resolver DOI resolver Scenario 1 : data hos SND och länk till publikation

16 Bibliotek publikation Bibliotek publikation Hemsida Projekt Hemsida Projekt SND data SND data Internt datalager DataVerse Internt datalager DataVerse DataVerse Network Projektlager DOI resolver DOI resolver Scenario 2 : data hos SND med presentation på extern web

17 Bibliotek publikation Bibliotek publikation Hemsida Projekt Hemsida Projekt SND data SND data Internt datalager DataVerse Internt datalager DataVerse DataVerse Network Projektlager DOI resolver DOI resolver Scenario 3 : DataVerse network Handle resolver

18 www.ub.gu.se/forskningsdata groups.google.se/group/forskningsdata-oa


Ladda ner ppt "Forskningsdata inom humanistiska och konstnärliga vetenskaper - open access? Sofia Arvidsson & Urban Andersson, Göteborgs universitetsbibliotek Mötesplats."

Liknande presentationer


Google-annonser