Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att skriva projektrapport

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att skriva projektrapport"— Presentationens avskrift:

1 Att skriva projektrapport

2 Detta händer under våren
Slutprodukt (lämnas till handledare 8 april) Projektrapport Självutvärdering Muntlig redovisning (I aulan 3 maj)

3 1. Att presentera slutprodukten
”Presentationen av produkten kan se ut på olika sätt beroende på vad det är för slag av projektarbete. Uppsatser och andra former av skriftliga produkter kan diskuteras i seminarieform, en tjänst kan utföras, ett föremål eller praktiska metoder kan demonstreras.”

4 Olika slags arbeten innebär olika slags presentationsformer
Ett praktiskt arbete t ex teaterföreställning, utveckla hudvårdsprodukter, sy kläder, UF-företag Ett teoretiskt arbete t ex diktsamling, jämförande analys av staden förr och nu, barnbok För båda varianterna behövs en kort muntlig presentation i aulan.

5 2. Att beskriva resultatet = rapporten
”I den skriftliga redovisningen av projektet resonerar eleven kring arbetet med framställningen av slutprodukten: Vilka överväganden har gjorts i arbetet? Vad blev resultatet av projektet? Om eleven skrivit en uppsats kan den skriftliga redovisningen vara en del av själva uppsatsen.”

6 Om slutprodukten är av praktisk karaktär behövs en separat rapport som beskriver och reflekterar över arbetsgången. Om slutprodukten är teoretisk, t ex en uppsats, kan (!) rapporten inrymmas i uppsatsen (t ex i metoden, i inledningen och i avslutningen.)

7 3. Självvärdering av arbetsgång och resultat
” Eleven beskriver skriftligt eller muntligt vad som gått bra och vad som gått mindre bra under arbetets gång, vilka lärdomar eleven dragit, hur resultatet blev i förhållande till ambitionen”

8 Självvärderingen är en förlängning av loggboken.
Om du gjort ett praktiskt arbete bör självvärderingen presenteras inom rapporten. Om du skrivit en uppsats (och inte har någon separat rapport) bör självvärderingen presenteras på separat papper.

9 Rapportskrivande I rapporten beskriver du projektarbetet från första idé fram till din slutprodukt. Du synliggör hindren och hur du klarat att ta dig över dem. Viktigt att du själv utvärderar hur projektet har gått. Hälften av ditt betyg grundar sig just på att du reflekterat över din egen arbetsprocess och lärt dig något av den. Använd loggboken som källa när du skriver din rapport.

10 I rapporten ska du framför allt svara på följande två huvudfrågor: 1) Vad blev resultatet av ditt projekt jämfört med den ursprungliga idén ? 2) Varför blev resultatet som det blev? (Vad har du lärt dig om ditt arbetssätt i projektet? Vad skulle du göra annorlunda i nästa projekt ?)

11 Exempel på disposition
Inledning (utgå från projektplan) Bakgrund Syfte Frågeställning Metod och material Undersökning/Resultat Slutsatser Diskussion Källförteckning

12 Viktiga datum 8 april Deadline för inlämning till handledaren.
3 maj kl 14.45 I aulan sker den muntliga presentationen av alla projekt-arbeten.


Ladda ner ppt "Att skriva projektrapport"

Liknande presentationer


Google-annonser