Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppsatsförslag Åsa-Karin Engstrand, docent Företagsekonomi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppsatsförslag Åsa-Karin Engstrand, docent Företagsekonomi"— Presentationens avskrift:

1 Uppsatsförslag Åsa-Karin Engstrand, docent Företagsekonomi
Uppsatsförslag Åsa-Karin Engstrand, docent Företagsekonomi Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Detta är en generell mall för att göra PowerPoint presentationer enligt LiU:s grafiska profil. Du skriver in din rubrik och eventuell underrubrik i det blå fältet på sid 1. Det blå fältet kan justeras för att stämma överens med rubrikens längd. Namn och institutionstillhörighet ersätter den svarta texten. Börja sedan skriva in din text på sid 2. För att skapa nya sidor, tryck Ctrl+M. Sidan 3 anger placering av bilder och grafik. Titta gärna på ”Baspresentation 2011” för exempel. Den sista bilden är en avslutningsbild som visar LiU:s logotype och webbadress. Om du vill ha fast datum, eller ändra författarnamn, gå in under Visa, Sidhuvud och Sidfot. Linköpings universitet

2 Projektförslag: ”Förbisedda identiteter i ledarskapsutbildningar för ekonomer” Vilka teorier om ledarskap förmedlas på ledarskapskurser för ekonomer? Vilka identiteter tas upp? (t.ex. kön, etnicitet, ålder, funktionshinder) Vilka tas inte upp? Vilka konsekvenser kan utbildningarnas innehåll och fokus få för studenters förståelse för hur ledarskap kan utövas? Hur kan intersektionalitetsteori bidra till att utveckla ledarskapsutbildningar? Metod: Dokumentanalys, ev. intervjuer Lästips: Mellahi (2000) Med hjälp av kommandot ”Layout” kan du välja olika utformning på sidan vad gäller placering av rubrik, text och bilder. Linköpings universitet

3 Kritiska perspektiv på projektarbete och projektledning
Kritiska perspektiv på projektarbete och projektledning Vi behöver veta mer om de komplexa sociala processer som äger rum i projektarbete Det handlar om att fokusera på människors levda erfarenheter av projektarbete för att förstå vad som händer i projekt T.ex. att lyfta fram: -moraliska och etiska aspekter -vilken roll känslor spelar för handling -kommunikation, konflikter och motsättningar Lästips: Cicmil et al. (2006) Med hjälp av kommandot ”Layout” kan du välja olika utformning på sidan vad gäller placering av rubrik, text och bilder. Linköpings universitet

4 Kunskap om ledarskap genom följeslagarna
Kunskap om ledarskap genom följeslagarna Träffar på Amazon.com: på ”Leadership” 252 på ”Followership” Hur uppfattar följeslagarna ledarskap och ledarskapsprocesser? Vilka roller intar följeslagarna (t.ex. passiva mottagare, dämpande kraft, håller sig undan)? Vad kan ledare lära sig av följeslagares uppfattningar om ledarskap? Lästips: Bligh (2011), Jackson & Parry (2011) Med hjälp av kommandot ”Layout” kan du välja olika utformning på sidan vad gäller placering av rubrik, text och bilder. Linköpings universitet

5 Referenser Bligh, M.C (2011) “Followership and Follower-Centred Approaches”, i Bryman A. et al. The SAGE Handbook of Leadership, London. SAGE. Cicmil, S. et al. (2006) “Rethinking Project Management: Researching the Actuality of Projects”, International Journal of Project Management, vol. 24, issue 8: Mellahi, K. (2000) "The teaching of leadership on UK MBA programmes: A critical analysis from an international perspective", Journal of Management Development, Vol. 19 Iss: 4, pp.297 – 308. Jackson, B. & K. Parry (2011) En mycket kortfattad, ganska intressant och någorlunda billig bok om att studera ledarskap. Lund: Studentlitteratur. Med hjälp av kommandot ”Layout” kan du välja olika utformning på sidan vad gäller placering av rubrik, text och bilder. Linköpings universitet

6 Tack för uppmärksamheten!
Tack för uppmärksamheten! Kontaktuppgifter: Tel Rum 3A: 844 Med hjälp av kommandot ”Layout” kan du välja olika utformning på sidan vad gäller placering av rubrik, text och bilder. Linköpings universitet

7


Ladda ner ppt "Uppsatsförslag Åsa-Karin Engstrand, docent Företagsekonomi"

Liknande presentationer


Google-annonser