Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från Push till Pull: Universitetsutbildningens stora utmaning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från Push till Pull: Universitetsutbildningens stora utmaning"— Presentationens avskrift:

1 Från Push till Pull: Universitetsutbildningens stora utmaning
Från Push till Pull: Universitetsutbildningens stora utmaning... quo vadis undervisning? Franck Tétard Akademilektor i informationssystem Ämnesansvarig

2 Push-modellen En modell som vi har ärvat från 1700-talet. Fokuserat på standardisering, automatisering och optimering av arbetsuppgifter och processer. Information och kunskaps roll har mindre betydelse när processer är standardiserade. Några exempel: Tillverkningsprocesser (bilar, ...), Media (Radio + TV: standardiserad information/reklam till alla), Universitet (standardiserade utbildningsprogram byggda kring akademiska ämne) Några nyckelord: Standardisering, Effektivitet, Mass Production, One size fits all...

3 Pull-modellen Världen har ändrat.... (har jag hört :) Vad har hänt?
De stora trender: Transportindustrin + Internet (mobilt). Vi var lokala; Vi har blivit globala ... och hyper-lokala. Vi är mer sociala än förr. Exempel: statistik från transportindustrin + Facebook. Vad innebär det? Större rörlighet, antalet möjligheter ökar - det finns inte bara ett fåtal universitet att välja mellan, det finns några hundra (i Europa) Det blir MYCKET lättare att hitta och attrahera likasinnade människor... som funderar på samma frågor som DU.

4 Pull-modellen Några nyckelord: Öppen, Bottom-up, Kunskapsorienterad, Knowledge communities Några exempel: Reklam 2.0: Konsumenter designer sin egen reklam. (t.ex. Hunter shoots a bear! User-generated content Naturkatastrofer (Haiti, Deepwater Horizon): intressenter skapar egna lösningar och ger förslag om hur man kunde lösa olika problem.

5 Push vs. pull

6 Pull: vad innebär det för undervisning?
Push-modellen i undervisning: 1 lärare, 1 bok ... fungerar inte mera! yrkesprofiler, placering på arbetsmarknaden, karriärmöjligheter ... är mycket mer varierande idag än för 20 år sedan. Kunskap föråldras snabbt... universitetsvärlden reagerar inte tillräckligt snabbt! Ansvar för inlärning ligger hos studeranden och läraren. Detta ansvar måste förhandlas. T.ex. ett inlärningskontrakt mellan kursdeltagare. Använder en öppen approach till inlärning: via t.ex. användning av utomstående experter, deltagande i “knowledge communities” (t.ex. LinkedIn, Open source communities, ...),

7 Några erfarenheter från informationssystem
1. Studerande formulerar själv sina tentfrågor 2. Dagböcker som examinationsform, Post-Mortem dokument (“vad har jag lärt mig från detta projekt?”) 3. Wikibook (några experiment ): 80 studerande skrev en bok om ämnet, m.h.a. kollaborativa wiki-verktyg Alla processer är självstyrda (skrivande, formattering, revidering) - studerande tar ansvar för boken, kollaborerar och uppmuntrar varandra, förhandlar om vad boken borde handla om. Wikis användes på flera kurser i IS

8 Erfarenheter från Informationssystem
Projektkurser: Studerande formulerar ett problem som de ska lösa inom kursens ramar. Få föreläsningar (egentligen inga alls); ersätts med workshops var studerande lyfter fram sina egna frågeställningar om projektet, formulerar sina behov om teori, metod, tekniker, diskuterar resultaten. Läraren tar rollen av en “learning facilitator”: riktar studeranden till olika informationsresurser, klargör otydliga begrepp, kallar in utomstående experter... Problematiken som behandlas har relevans för de olika intressenter (som kan vara: en extern/intern kund, studerande, forskare, samhället...)

9 Projektkurser - några exempel idag ... och i framtiden
Projektkurs (10 sp): Tvärdisciplinära grupper utför ett IT-projekt; kombinerar aspekter av projektledning, företagsekonomi, informationssystem och datateknik. User-centred design of IS (5 sp): Studerande samarbetade med en extern kund och utformade några prototyper för en ny webbplats. Kursen fokuserar på den metodologin och de processera som ingår i konceptuell utveckling av en webbplats. Customer-centred design of IS (planerad höst 2010): samma som ovan med special fokus på sociala medier. Kursen är mer tvärdisciplinär (marknadsföring, informationssystem, datateknik). Kunskapsbasen vilar på några experter inom sitt område. Studerande formulerar vad de vill lära sig på workshoppar. Teknologi-fokuserad kurs: Android (plattform för mobila telefoner) våren 2011. Vi tar gärna emot förslag från studerande om vad de vill lära sig!!!

10 “En god forskningsmiljös främsta kännetecken är att de studerande i kunskap och skicklighet överflygar professorn i ämnet” Rodolfo Giardino inlärningsmiljös Tack för mig!


Ladda ner ppt "Från Push till Pull: Universitetsutbildningens stora utmaning"

Liknande presentationer


Google-annonser