Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Engagerade ”användare” Från användare som representanter vilka legitimerar en nästan färdig tjänst, till engagerade och drivande (utvecklare) Karin Danielsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Engagerade ”användare” Från användare som representanter vilka legitimerar en nästan färdig tjänst, till engagerade och drivande (utvecklare) Karin Danielsson."— Presentationens avskrift:

1 Engagerade ”användare” Från användare som representanter vilka legitimerar en nästan färdig tjänst, till engagerade och drivande (utvecklare) Karin Danielsson Öberg, PhD, UmU 20/05/13 Behovsdriven utveckling i praktiken1

2 Den gode användaren The good user is one who adopts the systems we design and uses them as we envisioned (Redmiles et al., 2005) 20/05/13 Behovsdriven utveckling i praktiken 2

3 Kritisk design …foregrounds the ethics of design practice, reveals potentially hidden agendas and values, and explores alternative design values. (Bardzell & Bardzell, 2013) …research aimed at leveraging designs to make consumers more critical about their everyday lives, and in particular how their lives are mediated by assumptions, values, ideologies, and behavioral norms inscribed in designs. (Dunne, 2006; Dunne & Raby, 2001) 20/5/13 Behovsdriven utveckling i praktiken 3

4 Vem tar del av den värld vi designar och vilka lämnar vi utanför? 20/05/13 Behovsdriven utveckling i praktiken 4

5 Behovsdriven utveckling Användarmedverkan viktig –Ett sätt att uppnå användbara, använda och varaktiga system –Utforska och tillvarata behov –Avstämma och bekräfta design Målgrupp: (användares) roll, ansvar och bidrag vid design Från användarmedverkan till… ja vad? 20/05/13 Behovsdriven utveckling i praktiken 5

6 Är vi användare? Teknikcentralt –Användaren som Stöd till att finna fel i design Deltagare i social (tekniskt stödd)interaktion Konsument (av tjänster, teknik, system) 20/05/13 Behovsdriven utveckling i praktiken 6 (Kuutti, 2001)

7 Så mycket mer än användare? Dialog: vi formar systemet, det formar oss Användare  designers Nya/andra roller –Målgrupp: vad inkluderar det? 20/05/13 Behovsdriven utveckling i praktiken 7

8 Innovatör, medskapare, designer …låta målgruppen bli innovatörer. I det här steget är det målgruppen som tar initiativ till och ger förslag på utveckling. (Vägledning för behovsdriven utveckling, 2012:12). Öppen innovation Crowd sourcing –Casino-driven design for crowdsourcing (Shaw, 2013 (Pro Publica)) ”Free the Files” (nyheter genom tänktalko) 20/05/13 Behovsdriven utveckling i praktiken 8 Talko: finska för gemensamt frivilligarbete

9 Befästa, förändra, använda? 20/05/13 Behovsdriven utveckling i praktiken 9 Behavior Design (Fogg, 2009; Fogg & Eckles, 2007) –design förändrar människors beteende Icke-användning (Satchell & Dourish, 2009) –Från möjliga användare till icke-användare Possibility-Driven Design (Desmet & Hassenzahl, 2012) –Mänsklig innovation –Glädje –Motivation –Möjligheter och välbefinnande

10 Medvetenhet hos användaren? 7/3/13 Behovsdriven utveckling i praktiken 10 ANVÄNDBARHET ÖVERTALNING Chris Ridson, 2011

11 Att tänka på Vad driver innovation? –Historik –Engagemang –(Samhälls)intresse –(Medborgar)ansvar –Nyfikenhet –Kompetensutvecklande, meriterande En annan form av ömsesidighet –Omdöme? –Beslut? För vem? –Belöna/avlöna? (Att skapa) –Rättigheter? –Tillgång till information? (säkerhet) –Drivkraft? –CoP 7/3/13 Behovsdriven utveckling i praktiken 11

12 Kritisk design Att bryta och urholka social likhet för att uppnå social frigörelse/förändring Få oss att tänka, reflektera, ifrågasätta Om vi inte skall förstärka nuet, vilka skall vara med och utforma alternativ? På vilka premisser görs ett sådant urval? Vilken kunskap efterfrågas? 7/3/13 Behovsdriven utveckling i praktiken 12


Ladda ner ppt "Engagerade ”användare” Från användare som representanter vilka legitimerar en nästan färdig tjänst, till engagerade och drivande (utvecklare) Karin Danielsson."

Liknande presentationer


Google-annonser