Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Slutsatser från Thomas och Aurora (SOA)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Slutsatser från Thomas och Aurora (SOA)"— Presentationens avskrift:

1 Sammanfattning av slutsatser kopplade till IT som tjänst och molntjänster inom offentlig verksamhet

2 Slutsatser från Thomas och Aurora (SOA)
Företag bör ha en god kunskap kring vilka effekter som eftersträvas med implementationen av molntjänster samt genom att testa och analysera olika utgångspunkter kan de önskade effekterna åstadkommas. Företag måste vara realistiska i sin strävan och bör inte sikta för högt utan anpassa sig till den mognads nivå som de själva är på. Offentliga verksamheter bör utföra noggranna inventeringar av den nuvarande situationen för att säkerställa att verksamheten inte är för komplex och därmed innebär en utmaning i sig själv, samt att dess behov faktiskt kan täckas av att konsumera nödvändig IT som en tjänst, och undvika att falla för den hype som omges av exempelvis molntjänster.

3 Syntetiserad modell (Aurora och Thomas)
Egen modell

4 Slutsatser från Thomas och Aurora (Kompetens)
Organisationer handlar reaktivt genom att komplettera och justera kompetenser brister i samband med ITO-projekt. Genom att strukturerat analysera och kartlägga kompetensbehov kan organisationer istället säkerställa kompetensförsörjningen proaktivt och snabbare erhålla de önskvärda effekter som leder till framgångsrik sourcing. För att vägleda organisationer i kartläggningen av kompetensbehovet för den utvalda ITO-strategin bör ramverk med kompletterade perspektiv användas. Förmåga att inventera kompetenskapitalet, planera sourcingprocessen och förbereda förändringen är en förutsättning för att lyckas genomföra ITO-strategin.

5 (Slutsats kompetens) Multiperspektiv
Genom att använda flera kompetensramverk tillsammans berikas innehållet i varje enskilt ramverk med insikter från flera perspektiv vilket ökar noggrannhet och detaljrikedom.

6 Slutsatser från Jwan There is little information sharing and communication between stakeholders. Cloud computing does hold promising possibilities for innovation of healthcare in this important aspect as the infrastructure can form the base for building future information services. There is a lot of experience among stakeholders for managing development, but not enough knowledge for managing patient-centered healthcare development in the light of cloud computing and in this critical situation of change. We suggest that management can be enriched and find new inspiration by these theoretically underpinned guidelines for stakeholder information sharing and communication….

7 Slutsatser från Jwan

8 Slutsats 1/7 De offentliga verksamheternas mångfacetterade målsättningar kan försvåra arbetet med EA ytterligare för den offentliga verksamheten

9 Slutsats 2/7 Krav på dokumentation försvårar inte nödvändigtvis arbetet med EA, varken för privat eller offentlig verksamhet

10 Slutsats 3/7 Att hantera systemarvet i takt med strukturella förändringar är särskilt utmanande för privat verksamhet

11 Slutsats 4/7 Offentliga verksamheter har överlag svårare att locka till sig attraktiv EA-relaterad kompetens

12 Slutsats 5/7 Offentlig verksamhets utmaningar i sitt systemarv kan härledas utifrån bristfälligt underbyggda direktiv historiskt sett

13 Slutsats 6/7 För att uppnå ett bättre samarbete mellan IT- och affärsverksamheten är det kritiskt att eftersträva en tydlig målbild och en tydlig informationspolitisk struktur

14 Slutsats 7/7 Både privat och offentlig verksamhet har utmaningar med att motivera värdet av EA, speciellt de kvalitativa aspekterna som är svåra att kvantifiera.

15 Tack för oss Frågor? Lagar Synen på informationssystem
Arkitekturmognad


Ladda ner ppt "Slutsatser från Thomas och Aurora (SOA)"

Liknande presentationer


Google-annonser