Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rådgivningen, kunden och lagen Möte med branschen fredag den 4 maj 2007 Helena Pettersson Ann-Christine Ihrfelt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rådgivningen, kunden och lagen Möte med branschen fredag den 4 maj 2007 Helena Pettersson Ann-Christine Ihrfelt"— Presentationens avskrift:

1 Rådgivningen, kunden och lagen Möte med branschen fredag den 4 maj 2007 Helena Pettersson helena.pettersson@fi.se Ann-Christine Ihrfelt ann-christine.ihrfelt@fi.se Håkan Klahr hakan.klahr@fi.se

2 Rådgivningen, kunden och lagen  Bakgrunden till undersökningen  Metoderna  Resultatet  FI:s fortsatta arbete  Diskussion  Uppsummering

3 Bakgrunden till undersökningen  FI arbetar för ett stärkt konsumentskydd  FI prioriterar finansiell rådgivning  En helhetsbild av rådgivningen till konsument  Tidigare undersökningar fokuserade på företagen  En fördjupad granskning av ett större antal företag

4 Metod  Kundbesök och telefonintervjuer  Metoderna har använts i tidigare undersökningar  Det fanns inga andra bra alternativ  Noggrann metodutveckling och internutbildning  FI övervägde att lägga ut utförandet av metoderna  FI har varit öppen och ärlig om metoden

5 För- och nackdelar med metoderna +-  En mer verklig bild som utgår från konsumentens perspektiv  En bild av regeltillämpningen i praktiken  Olika sätt att tillämpa reglerna blir tydliga  Resurskrävande  Risk för ej genomfört moment p.g.a. ”avslöjande” eller nekad intervju  Intervjuade personer minns ej  Krångligt att förbereda intervjuer

6 Resultatet Det finns tecken på att:  Nödvändiga uppgifter om kunden tas inte in  Rådgivningen dokumenteras inte på rätt sätt  Dokumentationen lämnas inte ut till konsumenten  Gränsdragningen är otydlig i vissa fall

7 Resultatet forts.  En heltäckande bild genom företagens och konsumenternas syn  Liten skillnad mellan olika kategorier av företag  Konsumenterna i undersökningen inte missnöjda vilket kan bero på okunskap om reglerna

8 FI:s fortsatta arbete  Granskar hur dokumentationskraven efterlevs  Gör fler stickprov framöver  Följer upp resultatet av undersökningen i några företag  Driver frågan om information till konsumenter enligt rådgivningslagen  Följer upp om och i vilken omfattning kunskapstesten används  Kartlägger vilka kunskapstest som används

9  FI:s undersökning visar att det är svårt för kunden att bedöma rådgivarens kompetens.  Företagen kan idag anpassa kunskapskraven efter verksamheten  Behov av harmoniserade krav på utbildning och erfarenheter.  Kraven på rådgivaren desamma oberoende av företaget man arbetar för.  I MiFID behandlas rådgivning som ett särskilt tillstånd Kompetenskrav

10 Diskussionspunkter kompetenskrav  Finns det nackdelar med att olika kunskapstest används?  Behövs det mer detaljerade krav på kunskap och praktisk erfarenhet?  Används flera titlar på rådgivare?  Finns det problem med att olika företag använder olika krav för att få kalla sig rådgivare?  Finns det fördelar med en auktorisation av rådgivare?

11 Underlag diskussion  Ekonomiska uppgifter hämtas inte in enligt 17% av besök och 15% av intervjuer  Uppgifter om kunskaper och erfarenheter hämtas inte enligt 24% av besök och 20% av intervjuer  Ingen dokumentation enligt 30% av besök och 22% av intervjuer  Dokumentation värdefull enligt 78% av besök och 84% av intervjuer FI:s slutsatser:  Svårt att dra skiljelinjen  Kunskapen brister  Rådgivningssituationen tolkas för snävt

12 Diskussionspunkter  Är det svårt att dra skiljelinjen mellan rådgivning och försäljning?  Varför gör man inte en vidare tolkning av rådgivningslagen och följer kraven i fler situationer?  Varför tar inte rådgivaren alltid in nödvändiga uppgifter om kunden?  Upprättas dokumentation utan att lämnas ut?  Vad är orsakerna till att rådgivningslagen inte följs?

13  Frågor och synpunkter kan ställas till  ann-christine.ihrfelt@fi.se eller helena.pettersson@fi.se ann-christine.ihrfelt@fi.sehelena.pettersson@fi.se Tack!


Ladda ner ppt "Rådgivningen, kunden och lagen Möte med branschen fredag den 4 maj 2007 Helena Pettersson Ann-Christine Ihrfelt"

Liknande presentationer


Google-annonser