Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsynare på FI Tillsynsforum Helena Pettersson 2009-11-04.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsynare på FI Tillsynsforum Helena Pettersson 2009-11-04."— Presentationens avskrift:

1 Tillsynare på FI Tillsynsforum Helena Pettersson helena.pettersson@fi.se 2009-11-04

2 2 Vad gör FI? Utformar regler och skriver föreskrifter på den finansiella marknaden Ger vägledning till banker och finansiella företag under tillsyn Tillsyn över 3900 banker och finansiella företag. Kontrollerar att de gör det de får inom ramen för sina tillstånd från FI Granskar att banker och finansiella företag följer reglerna Bedömer brister och kan besluta om sanktioner logga

3 3 Vilka är vi? GD och ledning Rättsavdelning Försäkring och Fond Marknad Bank och Värdepapper Förvaltning Information

4 4 Inspektör på FI Ingen särskild utbildning idag. Vi planerar att utveckla en inspektörsutbildning med inriktning på både sakområden och särskilda områden för de som granskar, till exempel intervjuteknik De flesta idag är ekonomer eller jurister En allmän introduktionsutbildning på FI Man bör: Ha sakkunskap inom området Ha erfarenhet från verksamhet som granskas Ha god analysförmåga Vara nyfiken och målinriktad

5 5 Exempel på granskningar Aviserade platsundersökningar då vi talar om när vi kommer och varför. Kan vara tematiska eller incidentstyrda Överraskande platsundersökningar, då vi meddelar strax innan vi kommer eller bara ”dyker upp”. Alltid incidentstyrda FI ”bjuder in” personer hos aktuell bank eller finansiellt företag för intervju

6 6 Hur granskar vi? Kontrollerar instruktioner, riktlinjer och till exempel styrelseprotokoll Tar stickprov på kunddokumentation och informationsmaterial, på plats eller tar med materialet till FI Kontrollerar att funktioner finns på plats och är bemannade med rätt kompetens Kontrollerar vem som gör vad i praktiken och att funktioner är fysiskt åtskilda Intervjuar medarbetare Intervjuar kunder Agerar kund själva

7 7 Hur vill vi uppfattas?

8 8

9 9 Hur stöttar FI sina inspektörer? Alla får ”skolas” in först genom att gå bredvid erfaren inspektör Ingen går någonsin ut ensam på undersökning Utvärderingar för att dra lärdom av tidigare granskningar Löpande metodutveckling Mallar och instruktioner för hur vi ska gå tillväga Hjälpmedel såsom bandspelare

10 10 Erfarenheter Man ska ha en tydlig problemformulering innan man går ut Göra avgränsningar inom granskningen, vi kan inte kontrollera allt FI ska vara transparanta. Det kan skapas onödig misstänksamhet och frustration om vi inte talar om vad vi gör och hur FI ska vara tydliga med avsikt och de verktyg, metoder och processer vi kan använda Måste vara 100-procentigt objektiva. Vid ett överklagande av FI:s beslut ska alla tvivel om subjektiva bedömningar kunna avfärdas

11 11 Vad bör man tänka på? Ta reda på så mycket fakta som möjligt innan man går ut Ta stickprov på plats och se till att få titta i dokumenten själv Se till att få tala med andra än de som ledningen har förberett Var inte rädd för att vara besvärlig Tänk dig in i konsumentens situation Ge aldrig upp

12 12


Ladda ner ppt "Tillsynare på FI Tillsynsforum Helena Pettersson 2009-11-04."

Liknande presentationer


Google-annonser