Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regeringsuppdrag Vägledning till byggnadsnämnderna i deras arbete med tillsyn Stefan hallin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regeringsuppdrag Vägledning till byggnadsnämnderna i deras arbete med tillsyn Stefan hallin."— Presentationens avskrift:

1 Regeringsuppdrag Vägledning till byggnadsnämnderna i deras arbete med tillsyn
Stefan hallin

2 Ärendet (sammanfattat)
”Mot bakgrund av bl.a. Boverkets redovisning gör regeringen bedömningen att lagändringarna ännu inte har fått det genomslag som avsågs. Tillsynen styrs i hög grad av anmälningar utifrån, besluten överklagas ofta och förhållandevis många beslut upphävs till följd av oprecisa förelägganden, brister i processen eller att bestämmelserna på annat sätt tillämpas felaktigt”

3 Uppdraget (sammanfattat)
Ta fram skriftlig vägledning i syfte att ge stöd till byggnadsnämnderna i kommunerna för hur bestämmelserna om tillsyn, ingripande och påföljder kan tillämpas i olika situationer. Vägledningen bör omfatta: Hur tillsynsbeslut utformas Metoder, rutiner och riktlinjer vid tillsynsarbete och ingripande Byggsanktionsavgifter samt hantering av vite Handräckningsärenden Sammanställning av relevanta rättsfall

4 Frågeställningar/funderingar
Hur skall slutprodukten skall se ut, för att göra bäst nytta Omfattning av vägledning Analysera befintligt vägledningsmaterial och göra det tillgängligt (lätt att hitta) PBL- kunskapsbanken Pedagogik!

5 Områden för vägledning
Ventilation (OVK) Enkelt avhjälpta hinder: Ovårdade tomter Eftersatt underhåll Förfallen byggnad/byggnadsverk Startat utan startbesked Tagit i bruk utan slutbesked Motordrivna anordningar (här kommer Boverket att samråda med Arbetsmiljöverket i tolkningen av PBF 8 kap 7 §) Förelägganden Sanktioner & Vite Tillsynsbeslut Handräckning Rättsfall

6 Proaktivt: Kontrollplan, ett viktigt dokument!
Husraset i Ystad Foto: Scanpix


Ladda ner ppt "Regeringsuppdrag Vägledning till byggnadsnämnderna i deras arbete med tillsyn Stefan hallin."

Liknande presentationer


Google-annonser