Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialdepartementet Hur kan processerna för stadsutveckling och byggande effektiviseras? Stefan Attefall, bostadsminister Kiruna 9 juni 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialdepartementet Hur kan processerna för stadsutveckling och byggande effektiviseras? Stefan Attefall, bostadsminister Kiruna 9 juni 2014."— Presentationens avskrift:

1 Socialdepartementet Hur kan processerna för stadsutveckling och byggande effektiviseras? Stefan Attefall, bostadsminister Kiruna 9 juni 2014

2 Socialdepartementet Byggt minst i Norden sedan 90- talet

3 Socialdepartementet Problembilden Utdragna planprocesser Stigande byggkostnader Bristande konkurrens Bristande transparens Bristande förutsägbarhet Svag produktivitetsutveckling

4 Socialdepartementet Regeringens strategi Förenklingar Förtydliganden Ökad transparens Ökad förutsägbarhet Långsiktiga spelregler

5 Socialdepartementet Omfattande reformagenda 112 skarpa lagförslag lagda till riksdagen

6 Socialdepartementet Vad föreslås nu? På plansidan Hur bostadsförsörjningsbehovet ska tillgodoses ska framgå av översiktsplanen Minskat detaljplanekrav Enkelt planförfarande blir standard Fler planbeslut kan delegeras Riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar

7 Socialdepartementet Vad föreslås nu? På byggsidan Fler åtgärder utan krav på bygglov Ökat utrymme för avvikelser Tiden för tidsbegränsat bygglov förlängs Krav på tillgänglighet slopas vid inredande av liten bostad på vind Enhetliga tekniska egenskapskrav Krav på byggfelsförsäkring slopas

8 Socialdepartementet Vad föreslås nu? Samordning med annan lagstiftning Bestämmelser om buller i PBL och miljöbalken samordnas och utvecklas

9 Socialdepartementet Ikraftträdanden 1 juni slopades byggfelsförsäkringen 1 juli slopas tillgänglighetskravet på vindar m.m. 2 juli slopas krav på bygglov för ett antal åtgärder 1 januari 2015 förenklas planförfarandet m.m. 2 januari 2015 samordnas bullerreglerna 1 juli 2015 minskar kravet på detaljplan (prop. 2013/14:126)

10 Socialdepartementet Återstående inom planområdet Regional planeringsnivå Riksintressen Strandskydd

11 Socialdepartementet Planeringssystem 2.0?

12 Socialdepartementet Bostadsförsörjning i hela landet Höjd gräns för statlig kreditgaranti – nu 16.000 kr/m2 Utredning – hur klara bostadsförsörjningen då marknadsförutsättningarna är tuffa? Pressade byggkostnader ökar möjligheten att bygga på mindre orter, ex SABO:s Kombohus Strandskyddsdelegationen

13 Socialdepartementet Nu vänder det uppåt! Källa: Boverket Prognos 2015: 38 000 bostäder

14 Socialdepartementet Det är bra, men inte tillräckligt… Regeringens bedömning: ”En rimlig bedömning är att den samlade bostadsproduktionen bör ligga på ca 45-50 000 bostäder per år under några år framöver. Långsiktigt torde dock ca 40 000 per år vara mer rimligt” (Prop 2013/14:126 En enklare planprocess, sid 50)

15 Socialdepartementet Regeringens mål

16 Socialdepartementet Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Socialdepartementet Hur kan processerna för stadsutveckling och byggande effektiviseras? Stefan Attefall, bostadsminister Kiruna 9 juni 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser