Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förvaltningen av guld- och valutareserven & Betalningssystemet RIX

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förvaltningen av guld- och valutareserven & Betalningssystemet RIX"— Presentationens avskrift:

1 Förvaltningen av guld- och valutareserven & Betalningssystemet RIX
Riksbankens roll i samhällsekonomin, november 2011 Maria Johansson, avdelningen för kapitalförvaltning

2

3 Avdelningen för kapitalförvaltning - KAP
Förvaltar Riksbankens tillgångar i guld och utländsk valuta (den svenska guld- och valutareserven) Tillhandahåller systemet för avveckling av betalningar i svenska kronor - RIX

4 Varför guld- och valutareserv?
för att kunna förse det finansiella systemet med likviditetsstöd i utländsk valuta för att kunna påverka växelkursen för den nationella valutan (intervenera) för att kunna fullgöra internationella åtaganden

5 Vad säger Riksbankslagen?
Det ankommer på Riksbanken att i valutapolitiskt syfte hålla tillgångar i utländsk valuta, utländska fordringar och guld. Om det finns synnerliga skäl får Riksbanken i likviditetsstödjande syfte på särskilda villkor bevilja kredit eller lämna garanti till sådana bankinstitut och svenska företag som står under tillsyn av Finansinspektionen.

6 Guld- och valutareserven
Består av guld och värdepapper i utländsk valuta Förvaltas med målet att Riksbanken alltid ska kunna uppfylla sina åtaganden Förvaltas även för att ge hög långsiktig avkastning med beaktande risk

7 Ramar för förvaltningen
Finansiell riskpolicy Yttre ramverk som begränsar risken inom Riksbankens tillgångsförvaltning Investeringspolicy Den strategiska inriktningen på förvaltningen

8 Ordinarie valutareserv
Valutareservens värde: 174 mdr kronor (31/8 2011)

9 Total guld- och valutareserv
Guld- och valutareservens värde (exkl. IMF): 326 mdr kronor (31/8 2011)

10

11 Guldreserven Guldinnehav: ca 125 ton Andel av reserven: ca 15 %
Värde: ca kronor

12 Riksbankens balansräkning
Tillgångar Skulder Guld Sedlar och mynt Tillgångar i utländsk valuta Penningpolitik Skuld till Riksgälden Övriga skulder Eget kapital IMF Övriga tillgångar Balansomslutning: 341 miljarder kronor (31/8 2011)

13 Betalningssystemet RIX

14 Varför ett betalningssystem?
Banker och andra behöver kunna utföra betalningar mellan varandra Betalningar ska kunna utföras säkert och effektivt Begränsa kredit- och likviditetsrisk

15 Vad säger Riksbankslagen?
Riksbanken ska främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Riksbanken får tillhandahålla system för avveckling av betalningar och på annat sätt medverka i betalningsavvecklingen. För att främja betalningssystemets funktion får Riksbanken bevilja deltagarna kredit under dagen. Kredit får endast beviljas mot betryggande säkerheter.

16 Betalningssystemet RIX
RIX är ett bruttoavvecklingssystem RIX i siffror 24 deltagare utför c:a transaktioner per dag omsätter c:a 500 miljarder SEK per dag

17 RIX-systemet som ett nav

18 Betalningssystemet i praktiken
Affärens bank A Affärens konto RIX +100 Bank A +100 Bank B -100 Riksbanken Min bank B Mitt konto -100 18

19 Sammanfattning Avdelningen för kapitalförvaltning KAP
Förvaltning av guld- och valutareserven Betalningssystemet RIX

20 Varför har vi en guld- och valutareserv?
För att kunna förse det finansiella systemet med likviditetsstöd i annan valuta än den inhemska För att kunna påverka växelkursen för den nationella valutan (intervenera)

21 Betalningssystemet RIX
Ett system för betalningar mellan banker och andra aktörer i det finansiella systemet Banker och andra behöver kunna utföra betalningar mellan varandra och Riksbanken begränsar kredit- och likviditetsrisken för deltagarna i RIX


Ladda ner ppt "Förvaltningen av guld- och valutareserven & Betalningssystemet RIX"

Liknande presentationer


Google-annonser