Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Daniel Barr.  Hur stor är marknaden?  Växer marknaden?  Hur stor del av företagens finansiering sker med värdepapper?  Har svenska företag en mindre.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Daniel Barr.  Hur stor är marknaden?  Växer marknaden?  Hur stor del av företagens finansiering sker med värdepapper?  Har svenska företag en mindre."— Presentationens avskrift:

1 Daniel Barr

2  Hur stor är marknaden?  Växer marknaden?  Hur stor del av företagens finansiering sker med värdepapper?  Har svenska företag en mindre eller större andel än i andra länder?  Vem emitterar?  Vem investerar?  Förslag till förbättringar

3 Källa: SCB, Finansmarknadsstatistiken

4

5

6 Källa: Bloomberg, Riksbanken

7 Källa: SCB, Finansmarknadsstatistiken

8

9  Stocken i SEK knappt ca 250 mdkr (certifikat + obligationer 2011-03-31)  Stocken i SEK och FX är ca 575 mdkr  Årlig emissionsvolym (obligationer) ◦ SEK ca 30 mdkr ◦ SEK+FX ca 70 mdkr  En fjärdedel av totala certifikatmarknaden i SEK  En fjortondel av totala obligationsmarknaden i SEK

10  Företagsobligationsstocken i SEK har nära tredubblats på 15 år ◦ Företagsobligationsstocken i utländsk valuta växer ännu snabbare  Andelen av obligationsmarknaden i SEK ökar inte

11 Källa: SCB, Näringslivsstatistiken

12 Värdepappers- upplåning (575 mkr)

13 Värdepappers- upplåning (25 %) Källa: SCB, Näringslivsstatistiken

14

15

16 2009-12-31 Sweden II exkl. bostadsrättsföreningar Källa: Eurostat, SCB

17 Statsskulden

18  25 procent av lånefinansieringen (exkl. koncernlån) kommer från värdepappersmarknaden  Andelen värdepappersupplåning har ökat över tid ◦ Upplåning i utländsk valuta står för ökningen  FX dominerar obligationsupplåningen  SEK dominerar certifikatupplåningen  Genomsnittlig löptid omkring 4 år (något år kortare än staten)  Sverige synes ha en relativt normal andel värdepappersupplåning i ett europeiskt perspektiv

19

20

21

22

23  Emittenter ◦ Ca 70 emittenter ◦ Bolag med statlig anknytning ◦ Stora börsbolag ◦ Fastighetsbolag ◦ Växande antal ”high yield”-bolag (små volymmässigt)  Investerare ◦ Icke-finansiella företag, banker och fonder dominerar certifikatmarknaden ◦ Utlänningar dominerar obligationsmarknaden ◦ Försäkringssektorn/pensionsbolagen spelar en överraskande undanskymd roll

24  Arbeta för samma genomlysning som för stats- och bostadsobligationsmarknaden ◦ genomdriva existerande regelverk rörande genomlysning  Krav på transparens i emissionskontrakten  Påverka Sveriges hållning i EU  Ta initiativ till en hemsida med stamdata

25  Gemensam benchmarkstruktur?  Standard för lånedokumentation?  Provisionsbaserade återförsäljningsavtal?  Repofacilitet?  Värdepapperslånefacilitet i Euroclear?  Arbeta för att Riksbanken tillåter BBB obligationer som säkerhet  Arbeta för att Finansinspektionen tillåter BBB- obligationer i bankernas likviditetskrav

26  En ”Svensk Tillitsman”  Föreslå finansdepartementet att göra förtydliganden i lagen om värdepappers­ marknaden

27  Locka in riskkapitalister  Underlätta uppkomsten av en privatmarknad


Ladda ner ppt "Daniel Barr.  Hur stor är marknaden?  Växer marknaden?  Hur stor del av företagens finansiering sker med värdepapper?  Har svenska företag en mindre."

Liknande presentationer


Google-annonser