Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översikt över reglering & aktörer på värdepappersmarknaden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översikt över reglering & aktörer på värdepappersmarknaden"— Presentationens avskrift:

1 Översikt över reglering & aktörer på värdepappersmarknaden
Börsrätt VT 2012 LiU

2 Olika typer av reglering
EU-regler FSAP: 42 åtgärder European passport, Hemlandstillsyn, Harmonisering Lamfalussyprocessen 1) Direktiv och & förordningar (full- och minimiharmonisering) 2) Detaljerade tekniska regler 3) Samarbete mellan tillsynsmyndigheter & värdepappersmarknaden 4) Kommisionen kontrollerar MS Nästa stora revision (MiFID II) planerat till hösten 2012!!!

3 Olika typer av reglering
Lagregler Syften: förtroende & effektivitet Cost-benefit analys Medel: informationsgivning, transparens, vissa krav på emittenter & deltagare Ofta ramlagstiftning med bemyndiganden Regeringens förordningar Finansinspektionens föreskrifter

4 Olika typer av reglering
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden: 1) AMN (uttalanden om god sed på aktiemarknaden + semi- officiella uppgifter) 2)Kollegiet för svensk bolagsstyrning (koden & takeover- reglerna) 3)Rådet för finansiell rapportering (redovisning & regelbunden finansiell rapportering) Börsernas regelverk

5 Aktörer på värdepappersmarknaden
Börser Krävs tillstånd av FI (12:1 VPML) Krav på företagsstyrning, styrelse, revisor, ägarprövning (12-13 kap. VPML & FFFS 1996:16) Reglerade marknader 12–13 kap. VPML Endast börser kan driva en reglerad marknad (12:1 VPML) Detaljerade handelskrav, regler om offentliga uppköpserbjudanden Övervakning av handeln, Disciplinnämnd (FFFS 2007:17)

6 Värdepappersinstitut
Värdepappersbolag 3 kap. VPML Värdepappersinstitut 3 & 4 kap. VPML Värdepappersrörelse 2 kap. VPML Svenska kreditinstitut & värdepappersbolag & utländska värdepappersrörelse-företag får driva värdepappersrörelse Värdepappersbolag & svenska kreditinstitut behöver tillstånd Ägar- och ledningsprövning 24 kap. VPML & FFFS 2007:16

7 Värdepappersrörelse Investeringstjänster & verksamheter 2:1 VPML
Handel för egen & annans räkning Kapitalförvaltning & rådgivning Corporate Finance tjänster Handelsplattformer: drivs av börs eller värdepappersinstitut, fritt tillträde, neutralitet, genomlysning, handelsregler Sidotjänster 2:2 VPML Sammanhängande med investeringstjänster

8 Handeln på reglerade marknader
Deltagare i handeln på en reglerad marknad 14 kap. VPML Betryggande kapitalstyrka Ändamålsenlig organisation av handeln Nödvändiga riskhanteringsrutiner, säkra tekniska rutiner Endast värdepappersinstitut & utländska värdepappersrörelse-företag får handla för annans räkning Måste följa börsens regelverk för deltagare i handeln

9 Handeln på reglerade marknader
Emittenter 15 kap. VPML Ansöker om att tas upp till handel 15:4 VPML- Burgundy Clearingorganisationer 19–21 kap. VPML+ Euroclear DVP-clearing Central motpartsclearing Offentlighet av ägande

10 Övervakning av reglering
Finansinspektionen Reglering, Tillstånd, Övervakning Sanktioner: Anmärkning, vite, varning, straffavgift, återkallelse av tillstånd Kan överklagas till förvaltningsdomstol Disciplinnämnderna Beslut som är bindande mellan parterna


Ladda ner ppt "Översikt över reglering & aktörer på värdepappersmarknaden"

Liknande presentationer


Google-annonser