Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, Emir

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, Emir"— Presentationens avskrift:

1 OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, Emir
Rapport från arbetet på nivå 2 Malin Dahlgren

2 Transaktionsregister
Emir EU 648/2012 Auktoriserade Centrala motparter OTC-derivat Clearing Rapportering Auktoriserade Transaktionsregister

3 Varför Emir? Ingen transparens
Svårt bedöma arten och omfattningen av riskerna Leder till ökad osäkerhet vid oro i marknaden Minska riskerna i handeln med derivatkontrakt Minska riskerna i det finansiella systemet

4 Transaktionsrapportering
Vad? OTC derivat Börshandlade derivat Nya, ändrade och avslutade kontrakt Vem? Finansiella och icke finansiella motparter Till vem? Transaktionsregister auktoriserat av Esma När? Senast påföljande arbetsdag Start 12/2 2014

5 Clearing Vad? OTC derivat anmälda till och beslutade av Esma Vem?
Finansiella företag och icke finansiella företag över clearingtröskeln När? Inom 9-16 månader efter auktorisation av CCP Undantag Transaktioner inom grupper Pensionssystem

6 Riskbegränsningstekniker
OTC derivat som inte clearas via CCP Transaktionsavstämning Portföljavstämning Portföljkompression Tvistelösning Alla OTC derivat Utväxling av säkerheter Marknadsvärdering av utestående kontrakt 15/3 2013 15/9 2013

7 Arbetet på nivå 2 Rapportering Harmonisering av rapportering (MDRWG)
Clearing TS avseende Förfarande för clearingkrav Övrigt Technical advice on Emir equivalence Technical Standards on Cross Border Application of Emir logga

8 Vad gör FI Del av den ordinarie tillsynen/marknadsanalysen
Auktoriserar CCP Kan hämta information om transaktioner hos TR Hanterar information om över-underskridande av clearingtrösklarna Har möjlighet att begära information om icke avstämda kontrakt Ska ha information om tvister Beviljar undantag från clearingkravet och kravet på att ställa säkerheter

9


Ladda ner ppt "OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, Emir"

Liknande presentationer


Google-annonser