Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MiFID 2 _______________

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MiFID 2 _______________"— Presentationens avskrift:

1 MiFID 2 _______________
Kerstin Hermansson, VD Sara Mitelman, jurist Svenska Fondhandlareföreningen

2 Agenda MiFID 2 – bakgrund Förhandlingsläget just nu
Två stora fokusfrågor Nya regler – en översikt FHFs arbete med MiFID 2

3 MiFID 2 - Bakgrund 2007 - MiFID
2011 – KOMs förslag till MiFID 2 (MiFID och MiFIR) Varför en översyn så snart? Finansiell kris (politik) Ny teknologi (dark pools, HFT) Fragmentering pga MiFID Kvarvarande frågor (non-equity) G 20 (OTC-derivat)

4 Förhandlingsläget 4. Rättsakt på nivå 1 antas
2. Europeiska Parlamentet (EP) ändringar 4. Rättsakt på nivå 1 antas NB: detaljerade regler på nivå 2 av Esma/KOM 1.Kommissionen Förslag till direktiv eller förordning (nivå 1) 3. Trilog= Förhandlingar mellan rådet, EP och KOM 2. Rådet ändringar

5 Två stora fokusfrågor Non equities: Säkerställa att regelverket fungerar också för mindre valutaområden där likviditeten är beroende av market makers Genomlysningskrav före/efter handel; behovet av aggregerad publicering på penningmarknaden Equities: Det måste även fortsättningsvis finnas utrymme för professionella- och retail kunder att utföra affärer utanför marknadsplats Handelsskyldighet för aktier, OTC-def och manuella affärer/waivers

6 Nya regler – en översikt
Marknadsplatsfrågor och genomlysning Ny handelsplats - Organised Trading Facility (OTF) Krav på genomlysning före och efter handel (non-equities) Handelsskyldighet för derivat och aktier - OTC definition? Nya krav vid algoritm- och högfrekvenshandel samt direct market access (DMA). Tillgång till clearing och handelsplatser på icke-diskriminerande villkor Rapportering m.m. Data konsolidering Transaktionsrapportering (short-selling,”personen/algoritm bakom investeringsbeslutet”) Investerarsskydd Investerarskydd (inducements/oberoende rådgivning, execution-only, best x, kundklassificering, cross-selling, statement of suitability, telefoninspelning, identifierad målgrupp etc.) Tillsynsåtgärder för produktingripande och positioner (”product ban”) Övrigt Nya regler om tillväxtmarknader för små och medelstora företag (SME) Tillhandahållande av tjänster av företag utanför EU (filialkrav om retail kunder) Bolagsstyrning (antal uppdrag etc.) och sanktioner (administrativa sanktioner)

7 FHFs arbete med MiFID 2 Förhandlingsarbetet
Löpande input till Fidep och EU Parlamentariker i nivå 1 förhandlingarna Nordiskt samarbete (NSA) i prioriterade frågor Löpande information till medlemmarna (t.ex. compliance- och juristgrupp) Nivå 1 klar årsskiftet 2013/14 ? Konsultation från EMSA på nivå 2 jan/feb 2014 (eller tidigare?) Svenskt genomförande MiFID 2 utredningen (2 sakkunniga); arbete i referensgrupper Input till FI, remisser Praktiskt genomförande ( ?) Utbildnings- och informationsinsatser Arbetsgrupper för implementering/tolkningsfrågor Översyn av FHFs interna regelverk


Ladda ner ppt "MiFID 2 _______________"

Liknande presentationer


Google-annonser