Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sverige: ökade krav på tillgänglighet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sverige: ökade krav på tillgänglighet"— Presentationens avskrift:

1 Sverige: ökade krav på tillgänglighet

2 Funka Startades av handikapprörelsen Privatägt bolag 2000 Oslo 2010
Madrid 2013

3 Vad vi gör Konsultverksamhet Forskning Samarbetsprojekt
Utveckling Analys, stöd och test Utbildning Forskning Samarbetsprojekt Förtroendeuppdrag Standardisering

4 Tre saker händer samtidigt:
EU föreslår direktiv Ny europeisk standard Regeringen föreslår lagändring Tre saker händer samtidigt

5 En ny standard växer fram

6 CEN CENELEC ETSI CEN (European Committee for Standardization)
CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) ETSI (European Telecommunications Standards Institute)

7 Mandat 376 Befintliga standarder Utreda behov Europeisk standard (EN)
Verktyg (toolkit) Inte bara webb och inte bara off sektor

8 Problem på vägen Intressenter Samordning med USA
Målgruppen deltar inte

9 EN 301 549: Accessibility requirements for procurement of ICT products and services in Europe

10 Vad innebär det här? WCAG 2.0 nivå AA Minimikrav Nationell lag 2016
Upphandlare får bättre stöd Branschen har något att förhålla sig till

11 Inte perfekt Standarden är komplicerad Marknaden måste klara kraven
Och de behöver bli kända Det krävs utbildning Vem ska utb Marknaden känner inte till (designbyrån vet ingenting)

12 En avstickare till Norge
DTL pekar inte på EN-standarden Automater får parallella regelverk

13 EU föreslår direktiv kring webbtillgänglighet
Ökade krav på användarna Digital klyfta växer Fragmentisering webbplatser inom offentlig sektor 167 miljoner medborgare har behov av tillgänglighet

14 Förslag till direktiv 12 ”services” WCAG 2.0 nivå AA Minimikrav
Nationell uppföljning EU-sanktionerad metodik

15 Parlamentet röstade ja i första instans
40 nej 13 avstod

16 Parlamentets linje Hela offentlig sektor
Privata bolag som ger offentlig service (fler än 12 anställda) 1 år för nya webbpatser 3 år för befintliga och ytterligare 2 år för textning av live video

17 Kommissionen kan Anta Parlamentets förslag Lägga fram ett motförslag
Diskussionen fortsätter Tidplanen förskjuts

18 EU-direktiv innebär nationell lagstiftning
Hårdare eller mjukare krav?

19 Varför gör vi inte vågen?
En lag riskerar att bli målet, inte medlet WCAG har stora brister De som lyckas gör mer än så

20 Lagom diffus lagstiftning
Recept för succé Lagom diffus lagstiftning Genomarbetad policy Fungerande marknad Drivande användarorganisationer

21 Hellre lust än lag


Ladda ner ppt "Sverige: ökade krav på tillgänglighet"

Liknande presentationer


Google-annonser