Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell Strategi Vattenbruk • Varför en strategi • Målsättning • Hur vi tänkt göra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell Strategi Vattenbruk • Varför en strategi • Målsättning • Hur vi tänkt göra."— Presentationens avskrift:

1 Nationell Strategi Vattenbruk • Varför en strategi • Målsättning • Hur vi tänkt göra

2 Svenskt Vattenbruk • Nytt läge • Utredningar och potentialer SOU2009:26 • 13 punkters handlingsplan • Regeringsuppdraget • Projekt som visar vägen • Nytt operativt program

3 Det växande vattenbrukslandet SOU 2009:26 1 Nationell strategi 2 Samordning 3 Regelförenkling och minskad byråkrati 4 Förbättrad planering 5 Förbättrad miljöuppföljning 6 Marknadsföring och information 7 Kvalitetssäkring och certifiering 8 Utbildning och kompetensutveckling 9 Forskning och utveckling 10 Avel 11 Förbättrad Kapitalförsörjning 12 Samverkan med EU och övriga grannländer 13 Särskild utredning för framtidens kompensationsodling

4 Regerings uppdraget Tillsynskostnader Förenklad och förbättrad tillsyn Förbättrade handläggningsprocesser Odlingsområden i Översiktsplanen Strandskyddsdispenser CVR Offentlig smittskyddskontroll Definition av vattenbruk

5 Hur gör vi för att uppfylla målsättningen att skapa ett hållbart vattenbruk • Bred förankring och påverkan • Bra information ändrar attityder • Skapa beslutstrygghet • Målet är att uppfylla utredningens mål med 1000- 1500 nya arbetstillfällen i en hållbar näring

6 Hur ska strategin se ut •vattenbruket växer kraftigt och utvecklas samtidigt till den mest miljövänliga och klimatsmarta animalieproducerande näringen •näringens lönsamhet och konkurrenskraft inom hållbara ekologiska ramar ska stärkas och samtidigt medverka till regional utveckling •allmänhetens och myndigheternas attityder till svenskt vattenbruk ska förändras i en positiv riktning genom modernisering och utveckling av vattenbrukets teknik och kunskap

7 • I de regionala utvecklingsstrategierna (RUS) skall vattenbrukets potential för regionen nämnas. Detta skapar incitament för offentliga och privata regional aktörer att agera och verka för att vattenbruk blir ett verktyg för regional utveckling. • I de regionala utvecklingsplanerna (RUP) skall förutsättningar och hinder för vattenbruksutveckling beskrivas så att offentliga, privata samt regionala aktörer att agera och verka för att vattenbruk blir ett verktyg för regional utveckling Övergripande Mål Regional utveckling

8 • Regionernas skrivningar om vattenbruk i RUS och RUP bör vara förankrade i den nationella strategin och handlingsplanen för vattenbruk, detta skapar förutsättningar för regionövergripande sammarbeten. • Vattenbruk är ett verktyg för regional utveckling i hela Sverige och skall finnas med i kommunernas översiktsplanering. • Strategin skall belysa vattenbrukets potential i hela Sverige så att regionala och kommunala politiker kan börja agera för att skapa regional utveckling.

9

10

11


Ladda ner ppt "Nationell Strategi Vattenbruk • Varför en strategi • Målsättning • Hur vi tänkt göra."

Liknande presentationer


Google-annonser