Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuella frågor på EU-nivå

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuella frågor på EU-nivå"— Presentationens avskrift:

1 Aktuella frågor på EU-nivå
Helena Gidlöf Internationell strateg

2 Den Europeiska Unionen – aktuellt
Sammanhållningspolitik FoU Jordbrukspolitik Ramverk Förordning, direktiv Miljö Inre marknad Europa 2020 Östersjöstrategin

3 Europa 2020 – EU:s tillväxtstrategi
Smart tillväxt – utveckla en ekonomi basera på kunskap och innovation Hållbar tillväxt – främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi Tillväxt för alla – stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med sociala och territoriell sammanhållning

4 Fem målsättningar

5 Hur? Förutsättningar för att lyckas nå målen i Europa 2020:
utvecklad inre marknad att det finns en sammanhållningspolitik en mobiliserad EU-budget privat finansiering (nya finansieringsinstrument) en handelsstrategi för handel med omvärlden

6 Nya flaggskeppsinitiativ
för de områden som är i störst behov av åtgärder digital agenda Innovationsunionen unga på väg ett resurseffektivt Europa industriell policy för Europa en agenda för kompetens och arbetstillfällen europeisk plattform mot fattigdom

7 Förslag till EU:s budget 2014-2020

8 Sammanhållningspolitiken 2014 - 2020
Stärkt strategisk programplanering – Modellen – består av: 1. Gemensam strategiskt ram 2. Partnerskapsavtal för utveckling och investeringar 3. Operativa program 4. Årsrapporterna 5. Politisk debatt Ökad temakoncentration Bättre ekonomisk styrning Resultat (indikatorer och framsteg mot målen) Förstärkt styrning gentemot det nya målet – territoriell sammanhållning (…områden med särskilda geografiska eller demografiska problem….)

9 EU-kommissionens förslag - strukturfondsförordningarna
Förslaget omfattar ett regelverk bestående av sex olika förordningar som reglerar: Allmänna och gemensamma bestämmelser för regionalfonden, socialfonden och sammanhållningsfonden. Den senare föreslås även omfatta jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och fiskefonden Europeiska regionalfonden Europeiska socialfonden Sammanhållningsfonden Det territoriella samarbetet Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete

10 Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska sociala fonden
Alla regioner i EU får anslag från ERUF och ESF. Myndigheter på nationell nivå och i regionerna utarbetar egna utvecklingsprogram och väljer ut vilka projekt som skall finansernas Energieffektivitet och förnybar energi (ERUF) Innovation och forskning (ERUF) Stöd till små och medelstora företag (ERUF) Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet (ESF) Att främja social inkludering och bekämpa fattigdom (ESF) Att investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande (ESF) Att förbättra den institutionella kapacitet och effektiviteten hos den offentliga förvaltningen (ESF) (NEJ!?!)


Ladda ner ppt "Aktuella frågor på EU-nivå"

Liknande presentationer


Google-annonser