Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lena Liljebäck Arbetsförmedlingen Generationsväxlingen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lena Liljebäck Arbetsförmedlingen Generationsväxlingen"— Presentationens avskrift:

1 Lena Liljebäck Arbetsförmedlingen Generationsväxlingen
Organisation regional samverkan Prioriterade grupper

2 Utmaningar på längre sikt
Generationsväxlingen… …kommer att ge brister på arbetskraft inom många yrkesgrupper Arbetskrafts- och kompetensförsörjningen inom industrin Strukturarbetslösheten riskerar att bli hög Samtidigt stor och ökande grupp av arbetslösa med otillräcklig utbildning

3 Generationsväxlingen – Hot eller möjligheter
Fler lediga jobb när arbetskraft pensioneras Kan leda till lägre arbetslöshet i många regioner Många lediga jobb i vissa regioner och i regioner där efterfrågan är traditionellt låg Risk för flaskhalsar i produktionen när nyckelpersoner försvinner Brist på arbetskraft inom branscher/yrken och som kan bli inflationsdrivande Högre inflation medför högre räntor - lägre tillväxt – svårare att upprätthålla välfärden

4 Åldersavgångar i Sveriges kommuner
Andel av befolkningen som går i pension Mycket stora avgångar (40) Stora avgångar (126) Medelstora avgångar (86) Små avgångar (38) Åldersavgångar i Sveriges kommuner

5 Befolkningstillväxt 2009-2025, totalt
Befolkningstillväxt kommuner, år totalt 9 ,6 till 17 (24) (60) -10 (78) -20 ,1 (97) -37 (31) Befolkningstillväxt , totalt

6 Tillträdande ungdomar och åldersavgångar
Antal personer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 95000 100000 105000 110000 115000 120000 125000 130000 Åldersavgångar Tillträdande ungdomar Källa: Arbetsförmedlingen, SCB Tillträdande ungdomar och åldersavgångar till/från arbetskraften perioden

7 Tillträdande ungdomar och åldersavgångar i Pajala
Antal personer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Åldersavgångar offentlig sektor Åldersavgångar Tillträdande ungdomar Källa: Arbetsförmedlingen, SCB Tillträdande ungdomar och åldersavgångar i Pajala

8 Tillträdande ungdomar och ålderavgångar i Simrishamn
Antal personer 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 50 100 150 200 250 300 Åldersavgångar offentlig sektor Åldersavgångar Tillträdande ungdomar Källa: Arbetsförmedlingen, SCB Tillträdande ungdomar och ålderavgångar i Simrishamn

9 Tillträdande ungdomar och åldersavgångar
Antal personer 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 5000 10000 15000 Avgångar Tillträdande Källa: Arbetsförmedlingen, SCB Tillträdande ungdomar och åldersavgångar i Stockholm perioden

10 69 Arbetsmarknadsområden med 321 arbetsförmedlingar
Arbetsförmedlingen organisationsskiss 0.2 Regering / Riksdag Styrelse Generaldirektör Internrevision Bitr. Generaldirektör Internationella Kompletterande arbetsförmedlingstjänster 69 Arbetsmarknadsområden med 321 arbetsförmedlingar Rehabilitering till arbete Integration och etablering Förmedlings-utveckling Marknad och Relationer Analys Information Personal Stöd och service IT Juridik Ekonomi 10 Marknadsområden och Kundtjänst Ledningsstab Planeringsstab Presstab Utvecklingsstab Controlling Säkerhet Specialistorganisation - Rehabilitering till arbete

11 En organisation med samverkan på olika nivåer.
10 Marknadsområden Marknadschef 69 Arbetsmarknadsområden Arbetsförmedlingschef med områdesansvar 321 Arbetsförmedlingskontor Arbetsförmedlingschef, sektionschef

12 Inriktning av extern samverkan för Arbetsförmedlingen
Vidmakthålla och fördjupa kunskaperna om branscher, yrken och målgrupper. Samverka med andra politikområden för förbättrad lokal/regional anpassning speciellt med avseende på kompetensförsörjnings- och integrationsfrågor. Tydliggöra och öka förståelsen för Arbetsförmedlingens uppdrag och ge möjlighet till insyn för andra aktörer.

13 Huvudsakliga former för samverkan
Branschråd Arbetsmarknadsråd Kulturarbetardelegationen Partnerskap för regional tillväxt Regionala kompetensråd Strukturfondspartnerskap Försäkringskassan, Skatteverket, Pensionsmyndigheten Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Samhall AB Galaxen AB Omställningsavtal


Ladda ner ppt "Lena Liljebäck Arbetsförmedlingen Generationsväxlingen"

Liknande presentationer


Google-annonser