Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EUs lägsta arbetslöshet till 2020

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EUs lägsta arbetslöshet till 2020"— Presentationens avskrift:

1 EUs lägsta arbetslöshet till 2020
Stefan Löfven Seminarium SEB 26 september 2013

2 AGENDA Vår målsättning och huvudinriktning
God tillgång på kvalificerad arbetskraft Ett växande näringsliv för fler i arbete 2

3 Socialdemokraterna har satt upp ett ambitiöst mål för jobbpolitiken
”Sverige ska öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU till 2020” Samtidigt blir färre och färre behöriga till gymnasiet

4 Sverige har fortsatt högre arbetslöshet än de flesta jämförbara länder…
Arbetslöshet Sverige , år Procent Arbetslöshet i EU15, år Procent Samtidigt blir färre och färre behöriga till gymnasiet KÄLLA: Eurostat, säsongsjusterat, senast tillgängliga månad

5 Bättre A-kassa & mer bidrag
Regeringen prioriterar inkomstskatte-sänkningar före investeringar i jobb och skola Skola Övrigt Jobb Regeringens prioriteringar 30 gånger mer till skattesänkningar än till skolan 20 gånger mer till skattesänkningar än till insatser mot arbetslöshet för långtidsarbetslösa och unga Bättre A-kassa & mer bidrag Skattesänkningar Samtidigt blir färre och färre behöriga till gymnasiet KÄLLA: Budgetpropositionen 2014

6 EUs lägsta arbetslöshet kräver bättre utbildning och växande efterfrågan på arbetskraft
Huvuddrag i Socialdemokraternas jobbpolitik God tillgång på kvalificerad arbetskraft Vänd resultaten i skolan Utbildningskontrakt för unga utan gymnasieexamen Ersätt FAS3 med riktiga åtgärder för långtidsarbetslösa Bristyrkesutbildningar En arbetsförmedling som möter arbetsgivarnas krav Växande näringsliv för fler i arbete Efterfrågestimulanser Investeringar i infrastruktur och bostäder Innovationssatsningar Andra åtgärder för fler och växande företag Utveckla exportstödet Samtidigt blir färre och färre behöriga till gymnasiet

7 AGENDA Vår målsättning och huvudinriktning
God tillgång på kvalificerad arbetskraft Ett växande näringsliv för fler i arbete 7

8 Skolresultaten har fallit 7 år i rad
Andel avgångselever i grundskolan som saknar gymnasiebehörighet Procent Samtidigt blir färre och färre behöriga till gymnasiet KÄLLA: Skolverket

9 Svensk arbetsmarknad kräver gymnasieutbildning
Arbetslöshet per utbildningsnivå, år Procent Samtidigt blir färre och färre behöriga till gymnasiet KÄLLA: Lediga jobb, privat sektor (SCB)

10 Sverige tillhör inte kunskapstoppen
Andel åringar med eftergymnasial utbildning i de 20 OECD-länder med störst andel välutbildade unga Procent Källa: OECD, Education at a Glance 2013, Table A1.3a

11 Färre och färre får möjlighet att studera
Antal högskoleplatser per 1000 unga (19-24 år), Antal Samtidigt blir färre och färre behöriga till gymnasiet KÄLLA: Riksdagens utredningstjänst, Universitetskanslersämbetet och SCB

12 Matchningen har försämrats – fler lediga jobb idag än 2007 trots högre arbetslöshet
Lediga jobb i privat sektor Antal Samtidigt blir färre och färre behöriga till gymnasiet KÄLLA: Lediga jobb, privat sektor (SCB)

13 AGENDA Vår målsättning och huvudinriktning
God tillgång på kvalificerad arbetskraft Ett växande näringsliv för fler i arbete Halverat sjuklöneansvar Innovation Ett utvecklat exportstöd 13

14 1,5 mdr till halverat sjuklöneansvar
Förslag Effekt av förslaget Arbetsgivarens kostnadsansvar för den andra sjuklöneveckan i sjukförsäkringen (sjukdag 8-14) avskaffas Innebär en stor kostnadsminskning för företagen Minskar företagens risk för att anställa Minskar arbetsgivarnas benägenhet att välja bort personer med sjukdomshistoria (68% av företagen undviker detta pga sjuklönekostnaden) Samtidigt blir färre och färre behöriga till gymnasiet

15 Ett växande näringsliv för fler i arbete
1 Efterfrågestimulanser Investeringar i infrastruktur och bostäder 2 3 Utveckla exportstödet 4 Innovationssatsningar Samtidigt blir färre och färre behöriga till gymnasiet Andra åtgärder för fler och växande företag 5

16 Stärkt innovationskedja för fler jobb
Nationellt innovationsråd Stärkt exportstöd Innovationsfond Utvecklad exportstrategi Kompetenscentrum för offentlig upphandling Regionala utvecklingsråd Strategiska samverkansprogram Stärkt patentskydd Regionala inkubatorer Nyföretagargaranti Tjänstledighet för innovatörer Innovationsupphandling

17 Regeringen minskar anslaget till exportfrämjandet
Statens anslag för exportfrämjande Miljoner kr Samtidigt blir färre och färre behöriga till gymnasiet KÄLLA: Riksdagens utredningstjänst, Budgetpropositionen 2014

18 För att ta del av den globala tillväxten måste exporten till snabbväxande ekonomier öka
Fördelning av svensk export Procent Tillväxtprognos (genomsnitt) Procent Samtidigt blir färre och färre behöriga till gymnasiet KÄLLA: SCB, IMF, egna beräkningar

19 Utmaningar på exportmarknaden
Kunskap, Kontakter och Kapital Identifierade behov: Lokal marknadskännedom Finansieringslösningar Exporttekniskt kunnande Information om utlandsmarknader Behoven varierar mellan stora respektive små och medelstora företag Små företag känner inte till aktörer och insatser Sverige satsar mindre än många andra länder på utrikesrepresentation Samtidigt blir färre och färre behöriga till gymnasiet Förslag: Ny nationell exportstrategi

20 Förslag för stärkt export – 250 MSEK
1 Ökat exportfrämjande Exportfrämjande på växande marknader via Business Sweden 100 MSEK 2 Ökad utrikesrepresentation Ny representation på tillväxtmarknader 50 MSEK - USA, Kina, Brasilien, Botswana 3 En dörr in till exportstödet Regionala exportcentra 30 MSEK 4 Stöd till förstagångsexportörer Sänka tröskeln för första steget 40 MSEK Samtidigt blir färre och färre behöriga till gymnasiet 5 Stöd till exportorienterade företagsnätverk Stöd för att anlita lokal exportrepresentant 30 MSEK

21


Ladda ner ppt "EUs lägsta arbetslöshet till 2020"

Liknande presentationer


Google-annonser