Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RöttBlått. Socialdemokraternas politik för fler och trygga jobb. Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Vi vill: •Att alla som kan och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RöttBlått. Socialdemokraternas politik för fler och trygga jobb. Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Vi vill: •Att alla som kan och."— Presentationens avskrift:

1 RöttBlått

2 Socialdemokraternas politik för fler och trygga jobb. Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Vi vill: •Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. •Satsa på 55 000 fler jobb, utbildnings- och praktikplatser, bland annat genom 20 000 plusjobb för långtidsarbetslösa. •Satsa på jobb och utbildning för ungdomar. Bland annat 100 miljoner kronor till sommarjobb och stöd till lärlingsutbildning. •Satsa på arbetsmarknadsutbildning som leder till jobb i bristyrken. •Ge bättre villkor för företag genom bland annat ökad tillgång till riskkapital, forskning och exportstöd. •Ge 100 000 soloföretagare möjlighet att anställa en medarbetare genom sänkt arbetsgivaravgift. •Satsa 2,3 miljarder kronor mer på forskning mellan 2005 och 2008. •Stärka anställningstryggheten. •Slå vakt om sunda offentliga finanser och låga räntor. Med stöd av övriga i högeralliansen vill de: •Pressa ned lönerna genom att sänka ersättningen till arbetslösa till under 65 procent efter 300 dagar. Den arbetslöse som tidigare hade en lön på 17 000 kronor tvingas acceptera jobb med lön under 10 000 kronor. •Fördubbla a-kasseavgiften för många och göra det dyrare att vara med i facket. •Skära ned på arbetsmarknadspolitiken. •Stoppa plusjobben i offentlig sektor och istället införa skatteavdrag för dem som har råd att anlita privata hushållstjänster. •Utöka möjligheten till otrygga anställningar. •Sänka arbetsgivaravgiften för vissa tjänsteföretag. Detta ska betalas med höjda arbetsgivaravgifter för små- och medelstora företag.

3 Socialdemokraternas politik för välfärd i livets olika skeden. Moderaternas politik för mindre välfärd. Vi vill: •Fullfölja satsningen på 15 000 fler anställda i skolan. •Fullfölja satsningen på 6000 fler anställda i förskolan. •Öka tillgängligheten i vården genom vårdgarantin. Sedan den 1 november 2005 gäller en vårdgaranti för alla diagnoser. Ingen ska behöva vänta längre än tre månader på en beslutad behandling. •Införa en ny tandvårdsförsäkring som stärker den förebyggande tandvården och skyddar mot höga kostnader. •Satsa ytterligare 10 miljarder kronor under tio år för att göra vardagen för äldre bättre och tryggare. I en nationell utvecklingsplan för äldreomsorgen tar vi också ett helhetsgrepp för att förbättra vården och omsorgen om de mest sjuka, skapa trygghet i boendet för de äldre, förbättra den sociala omsorgen och det förebyggande arbetet. Med stöd av övriga i högeralliansen vill de: •Sänka skatten med drygt 50 miljarder kronor redan nästa år. •På sikt sänka skatterna med 250 miljarder kronor vilket motsvarar var femte skattekrona. 250 miljarder kronor är också mer än kostnaden för hela utbildningsväsendet, mer än de samlade kostnaderna för all hälso- och sjukvård, mer än den totala kostnaden för alla anställda i landets kommuner. •Ge arbetsgivare lagreglerad rätt att kräva sjukintyg av sina anställda från första sjukdagen. Moderaterna vill dessutom: •Privatisera akutsjukvården och tillåta gräddfiler i vården. •Höja avgifter för vård och mediciner genom ett försämrat högkostnadsskydd. •Införa en avgift på 25 kronor per expeditionstillfälle på apoteket.

4 Socialdemokraternas politik för trygghet när livet förändras. Moderaternas politik för otrygghet när livet förändras. Vi vill: •Genomföra jobbpaketet så att fler får arbete. Vårt mål är full sysselsättning. •Öka arbetsmarknadsutbildningen genom 11 000 fler programplatser per år 2007 - 2008. •Skapa 17 500 nya högskoleplatser. Vi har: •Höjt barnbidraget och flerbarnstillägget med 100 kronor, och infört flerbarnstillägg redan från det andra barnet. •Höjt underhållsstödet med 100 kronor per barn och månad. •Höjt bostadsbidraget för barnfamiljer och infört ett tilläggsbidrag för studerande med barn. Före valet kommer vi dessutom: •Stärka anställningsskyddet för den som är gravid eller föräldraledig. •Ge 1,4 miljoner arbetstagare bättre sjukförsäkring och närmare 300 000 föräldrar högre ersättning från föräldraförsäkringen. Med stöd av övriga högeralliansen vill de: •Sänka ersättningen i sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen genom att trixa med beräkningsgrunden*. •Ha högre skatt för pensionärer än övriga. •Ha högre skatt även för arbetslösa, sjuka och föräldralediga än för övriga. •Sänka ålderspensionen för förtidspensionärer. Moderaterna vill dessutom: •Fördubbla antalet karensdagar. •Sänka ersättningen för sjuka till under 70 procent efter sex månader. •Sänka förtidspensionerna till under 60 procent. •Förkorta föräldraförsäkringen med fyra månader. * De vill räkna sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) på ett historiskt genomsnitt. Ett års ”historisk” SGI sänker ersättningen ca. 2 procent.

5 Socialdemokraternas politik för minskade orättvisor. Moderaternas politik för ökade orättvisor. Vi vill: •Att alla som kan och vill arbeta ska få ett arbete. •Ge långtidsarbetslösa jobb, till exempel plusjobb. •Bygga fler än 120 000 nya bostäder under mandatperioden. •Genomföra vårt tio-punkts program för ökad integration. •Handlingsplan för jämställda löner. •Bekämpa mäns våld mot kvinnor genom ökat stöd till kvinnojourerna. •Göra speciella satsningar för ungdomar, bland annat plusjobb för unga och åtgärder för att underlätta för unga att skaffa en egen bostad. Med stöd av övriga högeralliansen vill de: •Ta bort skatten på förmögenheter. •På sikt ta bort värnskatten för höginkomsttagare. •Sänka ersättningen till arbetslösa, sjuka och föräldralediga. •Låta arbetslösa, föräldralediga, sjuka och pensionärer betala högre skatt än övriga. •Ta bort mer än 50 000 platser i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Moderaterna vill dessutom: •Ta bort bostadsbidraget för unga utan barn. •Minska högkostnadsskyddet och införa expeditionsavgifter på apotek.


Ladda ner ppt "RöttBlått. Socialdemokraternas politik för fler och trygga jobb. Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Vi vill: •Att alla som kan och."

Liknande presentationer


Google-annonser