Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Branschfakta teknikföretag i Sverige •Sveriges export av teknik uppgår till över 500 miljarder kronor per år. •Svenska teknikföretag exporterar i genomsnitt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Branschfakta teknikföretag i Sverige •Sveriges export av teknik uppgår till över 500 miljarder kronor per år. •Svenska teknikföretag exporterar i genomsnitt."— Presentationens avskrift:

1 Branschfakta teknikföretag i Sverige •Sveriges export av teknik uppgår till över 500 miljarder kronor per år. •Svenska teknikföretag exporterar i genomsnitt runt två tredjedelar av sin produktion i Sverige. •Inräknat verksamheter i utlandet är företagens exportberoende ännu högre.

2 Branschfakta teknikföretag i Sverige •Svenska teknikföretag producerar för tillsammans närmare 800 miljarder kronor 2010, före finanskraschen var siffran betydligt högre. •Värdet av den egna förädlingen är över 200 miljarder kronor och inköpen från andra företag (i Sverige eller utomlands) är närmare 600 miljarder kronor. Detta visar att betydelsen för andra företag/anställda är stor.

3 Branschfakta teknikföretag i Sverige •Av Sveriges 4,5 miljoner sysselsatta arbetar 300 000, eller närmare hälften av industrins anställda, i teknikföretag. •Av dessa 300 000 är idag antalet tjänstemän fler än antalet arbetare.

4 Fakta Teknikföretagens medlemsföretag •80 % av medlemmarnas anställda arbetar i ett industriföretag, resterande 20 % arbetar i ett tjänste- eller serviceföretag. •Andelen tjänstemän är i genomsnitt 55 %. •Av Teknikföretagens 3 500 medlemsföretag har vart femte företag enbart tjänstemän.


Ladda ner ppt "Branschfakta teknikföretag i Sverige •Sveriges export av teknik uppgår till över 500 miljarder kronor per år. •Svenska teknikföretag exporterar i genomsnitt."

Liknande presentationer


Google-annonser