Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi kan inte vänta… på en bättre förskola. Barngrupper, personaltäthet och resurser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi kan inte vänta… på en bättre förskola. Barngrupper, personaltäthet och resurser."— Presentationens avskrift:

1 Vi kan inte vänta… på en bättre förskola

2 Barngrupper, personaltäthet och resurser

3 Reala nedskärningar på förskolan när budgetpåslag inte täcker löneökningar 2007: 1,6% 2008: 4,4% 2009: 2,5% 2010: 1% RM

4 Pengar till förskolan har använts till annat 2007: 100,6 miljoner kronor 2008: 123,3 miljoner kronor 2009: 131,1 miljoner kronor Totalt under tre år: 355 miljoner kronor Källa: Stockholms stads årsredovisningar 2007, 2008, 2009 Uppföljning av budget RM

5 En jämförelse 2003-20062006-2009 Ökat antal barn4 997 st5 622 st Ökat antal personal 1 401 st361 st RM

6 Försämrad personaltäthet - antal barn per årsarbetare ökar RM

7 Försämrad personaltäthet - antal barn per årsarbetare ökar RM

8 Barngruppernas storlek •12 av 14 stadsdelar har för stora barngrupper för 1-3-åringar (fler än 14 barn. •10 av 14 stadsdelar har för stora barngrupper för 4-5-åringar (fler än 18 barn). •På Södermalm och Kungsholmen är varannan småbarngrupp för stor. Källa: Verksamhetsberättelsen för 2009

9 Barngrupperna och personaltätheten •Skattesänkningar har prioriterats framför satsningar på förskolan. •Tillförda medel har varit mindre än löneökningar, dvs reala nedskärningar. •Kraftigt försämrad personaltäthet under mandatperioden. •Växande barngrupper. CJ

10 Våra löften till Stockholmarna •Halva skattehöjningen – en dryg halv miljard kronor – ska användas till en storsatsning på skola och förskola. •Barngruppernas storlek ska minskas med i snitt ett barn per grupp. •Personaltätheten ska samtidigt öka. CJ

11 Verksamheten i förskolorna

12 Utveckling av förskolan måste prioriteras •Förskolan är en viktig social och pedagogisk verksamhet. •En viktig förberedelse för att sedan kunna klara av skolan bra. •Ställer krav på att verksamheten håller hög kvalitet. RM

13 Låg andel utbildade förskollärare i Stockholm RM

14 Stor skillnad mellan stadsdelar

15

16 Våra löften till Stockholmarna •Fler förskollärare ska anställas och fler anställda ska få möjlighet att utbilda sig. •Andelen personal med pedagogisk utbildning ska öka, i synnerhet i ytterstaden. •Satsningar på kompetensutveckling som ska motsvara 1% av budgeten. •Särskild satsning på språkutveckling i förskolan. CJ

17 En barnomsorgsgaranti som håller vad den lovar

18 Barnomsorgsgarantin •Innebär att barn ska få en plats i förskolan inom tre månader. •Ska fungera som en trygghet för föräldrarna i planeringen. •Är otydligt formulerad i dag. •Ingen konsekvens om den inte följs. RM

19 Barnomsorgsgarantin i Stockholm i dag •Garantin har inte klarats för alla föräldrar. •När garantin uppfylls görs det på bekostnad av barngruppernas storlek. •Föräldrar kan få förskola långt från hemmet. •Föräldrar på Södermalm har uppmuntrats att söka vårdnadsbidrag istället. RM

20 Våra löften till Stockholmarna •Ökade resurser till förskolan •Öka utbyggnadstakten •Möjlighet till förskolor över hela staden och i attraktiva lägen •Minska barngrupperna och öka personaltätheten CJ

21 Våra löften till Stockholmarna •Förbättra barnomsorgsgaranti så att det verkligen utgör en garanti •Barnet ska garanteras en plats på förskola nära hemmet, d v s barnomsorgsgarantin ska gälla i samma stadsdel. Med stadsdel menas inte SDN-område. •Förbättra öppettiderna. Även barn till föräldrar med obekväma arbetstider måste ha tillgång till förskoleverksamhet. CJ

22 Våra löften till Stockholmarna •Om barnomsorgsgarantin inte uppfylls ska föräldrar erbjudas en kompensation. I första hand tillfälliga familjedaghem och i andra hand barnpassning i hemmet. CJ

23 Mer pengar till förskolan Förslag budget 2010 •Över 175 miljoner kronor ytterligare utöver den borgerligare budgeten -Minska barngrupperna -Öka personaltätheten -En garanti som håller vad den lovar •Införa en fri sommarmånad CJ

24


Ladda ner ppt "Vi kan inte vänta… på en bättre förskola. Barngrupper, personaltäthet och resurser."

Liknande presentationer


Google-annonser