Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förskolor och familjedaghem Utförarmöte november 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förskolor och familjedaghem Utförarmöte november 2011."— Presentationens avskrift:

1 Förskolor och familjedaghem Utförarmöte november 2011

2 Peng 2012 Utförarmöte november 2011

3 Peng 2012 - förskola Peng förskola höjs till: 1-2 år: 124 145 kr/år +2,6 % 3-5 år: 94 792 kr/år +2,8 % Pengpåslag för pedagogiskt högskoleutbildad personal höjs till: 3 634 kr/år +2% Alla belopp är inklusive momskompensation med 6%

4 Peng 2012 – pedagogisk omsorg Peng familjedaghem blir en enhetspeng oavsett närvarotid: 91 596 kr/år (inkl momskompensation) Omsorg under obekväm arbetstid är kvar oförändrad med hel och deltidspeng

5 Peng 2012- Regler och rutiner Gemensamt dokument för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och skola. Uppdelat på: 1. Gemensamma regler för vårdnadshavare och huvudman 2. Regler för utbetalning av peng till huvudman Bilagor med: 3. Avgift till vårdnadshavare 4. Peng till huvudman Beslut fattas i nämnden i december

6 Peng 2012 – Regler och rutiner Större förändringar i reglerna: Beräkning av andel personal med pedagogisk högskoleexamen: Extra resurser som förskolan anställt för att arbeta med barn med omfattande stödbehov ska exkluderas i beräkningen. Rapportering av andel personal med pedagogisk högskoleexamen ska göras varje månad i samband med att underlaget för månadens peng undertecknas. Registrerade förändringar ska dokumenteras på underlaget för månadens peng.

7 Pengutredning Kommunen vill förbättra resultaten/kvaliteten i kommunens förskolor och familjedaghem: Höjning/förändring av peng Tillsynsverksamheten utvecklas och förstärks Jämförbarheten på Webben utvecklas

8 Pengutredning Öppethållande och deltidspengens konstruktion vad gäller närvarotid och föräldraledighet ses över. Vid godkännande av nya familjedaghem begränsas barnantalet till maximalt sex. En utvärdering/uppföljning av att höjning av pengen lett till förbättrat resultat genomförs under 2013. Utredning finns på www.taby.se under Start / Invånare / Om Täby / Politik / Handlingar Täby kommunwww.taby.seStartInvånare Om TäbyPolitik

9 Systematiskt kvalitetsarbete och föräldraenkät Utförarmöte november 2011

10 Systematiskt kvalitetsarbete En arbetsgrupp i kommunen har börjat arbeta med en struktur för att följa upp det systematiska kvalitetsarbetet. Uppdraget gäller från förskola t.o.m. gymnasium. En projektgrupp för det fortsatta arbetet kommer att tillsättas i januari 2012. Det är alltså inte klart att användas för innevarande läsår. För läsåret 2011/2012 kommer därför en något uppdaterad ”kvalitetsredovisning” att vara aktuell. För läsåret 2011/2012 ska den lämnas in i sept 2012. Återkommer runt årsskiftet med materialet.

11 Föräldraenkät 2012 Under februari/mars 2012 kommer en ny föräldraenkät att genomföras i förskolor och familjedaghem. Det blir inte samma företag som 2011. Avtalet med ScandInfo är uppsagt och en direktupphandling genomförs för 2012. Återkommer i december/januari med mer detaljer. Inför 2013 kommer styrgruppen för Våga Visa att genomföra en ny upphandling.

12 Föräldraenkät - nöjd kund index 2011 Resultatet för nöjd kund index har inte redovisats i den enkätsammanställning ni fått för 2011. ScandInfo inte hade materialet klart vid det tillfället. Nöjd kund index redovisas för barn- och grundskolenämnden i december. Sammantaget är NKI- värdena något sämre än 2010. För att förskolor och familjedaghem ska få resultaten före nämnden kommer ni att få ta del av dem här. Listorna skickas även ut till varje huvudman/förskolechef. Publiceras på www.taby.se efter nämnden.www.taby.se

13 Kommunikation e-postadresser för att jag ska kunna delge er den information jag nämnt behöver huvudmannens/förskolechefens och dagbarnvårdarens e-postadress vara uppdaterad. Vet ni med er att ni behöver uppdatera er kontaktinformation gör ni det till kundsupport@taby.sekundsupport@taby.se

14 Utförarguiden Utförarguiden ligger sedan något år på www.taby.se utan lösenord.www.taby.se Underlaget för kvalitetsredovisningarna 2011/2012 kommer att finnas på Utförarguiden så snart de är uppdaterade. Förteckningarna med NKI nöjd kund index kommer att läggas upp där under övrig information.

15 Lediga platser Lediga platser på kommunens hemsida bygger på att förskolor och familjedaghem rapporterar in i kapacitet (tillgängliga platser) i systemet. Systemet räknar sedan ut differensen mellan kapacitet (tillgängliga platser) och placerade barn och redovisar därefter differensen som lediga platser. För att lediga platser över tid ska synas på webbsidan förutsätts att förskolan/familjedaghemmet har rapporterat in kapacitet för alla månader.

16 Lediga platser forts. Föräldrar kan just nu läsa av lediga platser för innevarande månad = november samt december, januari, februari och slutligen tolv månader framöver = november 2012 Om inte kapacitet (tillgängliga platser) finns inrapporterad syns inte informationen om lediga platser för dessa månader. Alltså- lägg in hela året och justera vid behov! Det ger största möjliga service till kommuninvånarna. Rapporterad kapacitet (tillgängliga platser) är en förutsättning för kommunens planering av förskoleplatser och kommunens möjlighet att uppfylla lagens krav på ”barnomsorgsgarantin” Frågor om systemets funktion besvaras av kundsupport@taby.se


Ladda ner ppt "Förskolor och familjedaghem Utförarmöte november 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser