Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.regionvasterbotten.se Touch Down 18/3.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.regionvasterbotten.se Touch Down 18/3."— Presentationens avskrift:

1 Touch Down 18/3

2 Tack för ert engagemang!
Tack för ert engagemang!

3 Program www.regionvasterbotten.se 10:30 Inledning
10:45 RUS- Vad hände(r) sedan? 11:30 Lunch 12:30 Flernivåstyre: Mötet mellan privat, offentligt civilt och akademin 13:20 Paus 13:30 Andra program och processer med koppling till RUS Regional innovationsstrategi Regional digital agenda Strukturfondsprogrammen

4 Rekapitulering www.regionvasterbotten.se
Utvecklingsrådet och Region Västerbotten identifierar tematiska områden för hållbar tillväxt i Västerbottens län 8 tematiska grupper skapas för att identifiera de viktigaste prioriteringarna inom och mellan områdena Kick off 26 september 2012 – Gemensamt material kring utmaningar, integrerade teman Gruppgemensam workshop 16 /1 2013 Grupperna lämnar in material 15/2 2013 Första utkast på prioriteringar till RUS skickas för delning den 1 Mars

5 Integrerade teman i processen
Integrerade teman i processen 1: Jämställdhetsintegrering - Grupperna bidrar med till den regionala handlingsplanen för jämställdhetsintegrering 2: Flernivåstyre - Presentation och material på Kick-off. Grupperna sammansatta med ett flernivåstyreperspektiv. Projekt ”Regional tillväxt på alla nivåer” håller i aktiviteter under processen 3: Smart specialisering - Presentation och material på Kick-off. Fortsatt diskussion kring begreppet under processen 4: Den demografiska utvecklingen - Presentation och material på Kick-off. Projektet ”regional tillväxt på alla nivåer” håller seminarium för gruppledarna den 19 oktober 5: Fysisk planering - Under året diskuteras hur kopplingen mellan den fysiska planeringen och den strategiska utvecklingsplaneringen kan stärkas 6: Mångfald - Presentation och material på Kick off. Ewa-Christina på Genusakuten finns med som ett stöd vid behov under hela hösten. Särskild grupp bedömer mångfaldsperspektivet under delningen Kan se olika ut. Intressenterna kan hanteras på flera olika sätt. De integrerade temana Enligt rapporteringsmallen som Daniel presenterar Ett integrerat tema belyser några aspekter som är viktiga att förhålla sig till för att skapa effektiva utvecklingsinsatser i Västerbottens län. Under RUS-processen försöker vi öka kunskapen om dessa frågor.

6 Ingångar i bearbetningen
Ingångar i bearbetningen Tydliggöra gruppernas prioriteringar Tydliggöra prio baserat på åtgärder och i dialog med gruppledarna Harmonisera Hitta logiken Gemensamma inriktningar och områden Vissa åtgärder nära kopplade till andra prio

7 Gruppernas utgångspunkt
Hållbar tillväxt Ekologiskt hållbar Ekonomiskt hållbar Socialt hållbar

8 Tillväxt = Utveckling? Internt arbetsmaterial Människors skapande
Välfärd Mänskligt skapande driver systemet

9 Diskussionsunderlag Goda livsvillkor Människors skapande
Goda utvecklingsmöjligheter Starka möjliggörande strukturer

10 Tre inriktningar Attraktiva hållbara samhällen
Tre inriktningar Attraktiva hållbara samhällen Global konkurrenskraft och kompetens Smart sammankopplad region

11 8 målområden Samlar föreslagna mål under en gemensam rubrik
8 målområden Samlar föreslagna mål under en gemensam rubrik Sammanlagt 33 mål

12 Attraktiva hållbara samhällen
Attraktiva hållbara samhällen Målområde: Attraktiva livsmiljöer Tillgängliga och dynamiska livsmiljöer från kust till fjäll Samhällen som utvecklas genom mångfald En stark social ekonomi och ett levande kulturliv En livskraftig samisk kultur Målområde: Grön samhällsomställning Ökad produktion och relativ användning av förnybar energi Ökad användning av energieffektiv teknik och ökad energieffektivisering i lokaler och byggnader En hållbar samhällsutveckling

13 Global konkurrenskraft och kompetens
Global konkurrenskraft och kompetens Målområde: Innovation och entreprenörskap Ökat företagande Ett samordnat innovationsstödssystem med starka aktörer Fler och starkare mötesplatser som samlar innovativa aktörer Bättre tillgång till riskkapital och riskvilligt kapital Ökat deltagande i nationella och internationella innovationsprogram Målområde: Näringslivsutveckling Stärkt samverkan mellan akademi och näringsliv Fler internationaliserade små- och medelstora företag Ökad användning av digitala tjänster och affärsmodeller Ökad förädling av regionens naturresurser Ökat företagande baserat på hållbar förvaltning av naturresurser Fördubblad omsättning och sysselsättning inom besöksnäringen Ökat företagande inom informations- och kommunikationsteknologier Målområde: Kompetensförsörjning Ökad sysselsättningsgrad i alla kommuner Ökad andel som klarar av gymnasiet på fyra år Ökad andel åringar med eftergymnasial utbildning i alla kommuner Stärkt matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft

14 En smart sammankopplad region
En smart sammankopplad region Målområde: Ett digitalt samhälle Mål: Ökad digital delaktighet och kompetens Mål: Förbättrad tillgång till digital uppkoppling Mål: Ökad användning av digitala verktyg för lärande Mål: Utvecklad användning av digital teknik i vård och omsorg Målområde: Trafik och infrastruktur Mål: Förbättrad systemfunktion och kapacitet genom nyinvesteringar Mål: Ökad nytta av befintlig transportinfrastruktur Mål: En hållbar och effektiv person- och godstrafik Mål: Stärkt samverkan kring planering och påverkansarbete Målområde: Internationellt samarbete Mål: Starka arenor och plattformar för internationellt samarbete Mål: Ökat deltagande i internationella sammanhang

15 Vad händer nu? Utvärdering skickas ut till gruppmedlemmarna
Vad händer nu? Utvärdering skickas ut till gruppmedlemmarna Utkast på delning till den 15 april De föreslagna prioriteringarna används i arbetet med strukturfonderna Påverkas dock av vad som händer under delning m.m. Prioriteringarna stäms av med RV:s politiker under maj-juni Förslag till RUS på remiss i slutet av juni- början oktober.


Ladda ner ppt "Www.regionvasterbotten.se Touch Down 18/3."

Liknande presentationer


Google-annonser