Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dalarna - Pilotlän för Grön utveckling - Miljödriven utveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dalarna - Pilotlän för Grön utveckling - Miljödriven utveckling"— Presentationens avskrift:

1 Dalarna - Pilotlän för Grön utveckling - Miljödriven utveckling
RKG Tillväxtverket, 17 april 2012 Marit Ragnarsson och Monica Jönsson

2 Pilotlän Dalarna Hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft
Utveckla arbetssätt och metoder Hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft genom grön utveckling Stärka samarbetet mellan olika aktörer Inspirera, stödja och dela med oss av erfarenheter till andra län Utvärdera nationella styrmedel 2

3 Energintelligent Dalarna - Samverkansområden
Produktion Konsumtion Planering Utbildning

4 UTVECKLING Vad menas då med att vi är pilotlän för grön utveckling?
Regeringen vill lyfta fram att det lika mycket handlar om att visa vägen för hur energiomställningen kan skapa utveckling och tillväxt. Vi har behövt definiera, omvärldsbevaka och därigenom skapa oss en bild av vad detta är/vad vi anser att detta är och hur vi kan och vill arbeta med det. Konstaterat i vår omvärldsbevakning (PM) att det inte finns så mycket gjort som är relevant på regional nivå.

5 Miljöteknikföretagande Fossilfri fordonsflotta (ffff)
Green Growth Grön tillväxt Miljöteknikföretagande Cleantech Miljödriven tillväxt Miljöanpassad Hållbar utveckling Sustainable development Fossil fuel free (fff) Fossilfri fordonsflotta (ffff) Många begrepp för ungefär samma sak – de flesta inspirerade eller direkt översatta från engelskan Low carbon economy Kolsnål ekonomi Ekoeffektiv ekonomi

6 Ekonomisk tillväxt ?

7 Hållbar utveckling - Utveckling som inte minskar möjligheterna för kommande generationer att få ett bra liv Social hållbarhet – målet Ekonomisk hållbarhet – medlet Ekologisk hållbarhet - ramarna . 7

8 Från hygienkrav till smart tillväxt
Miljöanpassad Miljödriven Man kan säga att vi går från att ha fokus på miljöanpassad utveckling/tillväxt till att fokusera på miljödriven utveckling/tillväxt, dvs där miljön i sig är drivkraften för utveckling. Från hygienkrav till smart tillväxt

9 Miljödrivna marknader
Skapas av utbud och efterfrågan på miljösmarta produkter och tjänster UTBUD EFTERFRÅGAN Sedan kommer den viktiga frågan – vad är ger det ena eller andra? Vad är hönan eller ägget. Miljörörelsen har en tendens att ha övertro till att det är efterfrågan som styr utvecklingen. Bara folk förstår och efterfrågar goda miljöval så kommer de att finnas där. Miljöteknikföretagande blir s a s en positiv effekt av ett aktivt miljöarbete. Näringslivsutvecklare ser kanske mer möjligheten att genom innovation och större utbud av intressanta produkter och tjänster skapa nya marknader eller få befintliga att växa. Det är ju inte sällan så att vi först när vi ser en smart produkt erbjudas som vi blir intresserade av att köpa den. Det är skillnad på behov och efterfrågan.

10 Miljödrivna marknader
Skapas av utbud och efterfrågan på miljösmarta produkter och tjänster UTBUD – Genom miljöteknikföretagande EFTERFRÅGAN – Genom miljöansvar och resurseffektivisering i företag, organisationer och hos privatpersoner Så miljödrivna marknader uppstår alltså genom… Vi använder den breda definitionen av miljöteknikföretagande. Ex SSABs höghållfasthetsstål Efterfrågan uppstår både genom viljan att vara god och ta miljöansvar, och genom åtgärder för att effektivisera sin produktion eller konsumtion. ”Ett resurseffektivt Europa.” Mycket nu handlar ju om energieffektivisering. Miljödriven tillväxt blir därmed ett redskap för att nå mål, inte bara en effekt av.

11 Dalarnas klimat- och energistrategi
Beräkning nya arbetstillfällen: Industrin 250 Bostäder/service Transporter 290 Elnät 40 Närvärme 17 Vattenkraft 15 Biomassa Biogas 20 Vindkraft 900 Solenergi 70 Summa Försökt tagit ett grepp om detta i vår klimat- och energistrategi Men viktigt inse att dessa nya gröna jobb samtidigt kommer att tränga undan många bruna otidsenliga jobb.

12 Miljödriven utveckling, aktiviteter
Kunskapsuppbyggnad, samsyn Kartläggning Dalarnas näringsliv Inarbeta i strategiska styrdokument Stöd till resurseffektivisering Stöd till miljöteknikföretagande Uppföljning, utveckla indikatorer Erfarenhetsspridning Kunskapsuppbyggnad – även kommuner (precis som vi arbetar med klimat och energistrateger) Vi behöver bättre kunskapsunderlag om Dalarnas näringsliv branscher, trender, nyckelfaktorer, vad och ur mycket är miljödrivet. Ingen lätt sak att få svar på. Kartlägger just nu olika metoder för att göra djupare kartläggning. – Monica Inarbeta EU 2020 och dessa frågor i RUP + landsbygdsprogram mm – Monica

13 Resurseffektivisering
Konkurrensmässiga skäl till ett aktivt energiarbete: Sänkta energikostnader Lagkrav Ökad driftsäkerhet Stärkt varumärke, förtroende Kundkrav Attraktiv arbetsgivare, anställdas engagemang Miljöansvar Det arbete som vi bedriver på många olika sätt, men som jag inte går in på här. Konstaterar i alla fall att det finns många skäl för företag att effektivisera. Skäl som stärker konkurrenskraften!

14 Miljöteknikföretagande
Innovation Innovativ upphandling Affärs- och företagsutveckling genom inkubator och Green Business Region, klustersamverkan Energi- och miljökompetenscentrum, EMC

15 Vi lyfter fram positiva exempel i olika branscher och utser dem till Dalapiloter
Framgångsrik metod att låta andra inspireras av positiva exempel – föregångare. Ex på miljöteknikföretag: -

16 En process! Skapa samsyn och få personer från olika kulturer, miljöer och organisationer att arbeta tillsammans! En process därför att det till stor del handlar om ett synsätt, ett förändrat eller snarare kompletterade perspektiv på klimat- och energifrågan – miljöfrågan. En process därför att det handlar mycket om kunskapshöjande aktiviteter och situationsanpassat för att det handlar om att få med många på banan. Det som gör detta extra spännande och utmanande är för att det skär över traditionella organisatoriska gränser. Men det är samtidigt min personliga övertygelse att vi endast kan nå våra mål om vi får ett brett engagemang och om vi hittar bra former för att arbeta tillsammans. Gäller både globalt Nationellt (regeringen, departementen, nationella myndigheter) Regionalt (länsstyrelser och regioner) Kommunalt (miljöförvaltningar och näringslivsförvaltningar I alla sammanhang: regional utveckling – miljörörelsen

17 Från hygienkrav till smart tillväxt…
Mobilisera för tillväxt Fjällpaket Industripaket Södra Dalarna paket Kluster driver innovation Innovationsstrategi Advisory board Högskolan viktig part Kluster som verktyg Regional utveckling Smart tillväxt

18

19 Kluster som verktyg Regional utveckling Smart tillväxt Visa på
styrkor Representera sin bransch Regional aktör Innovation och förändring

20 EMC

21


Ladda ner ppt "Dalarna - Pilotlän för Grön utveckling - Miljödriven utveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser