Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nu formas Sveriges innovationsstrategi Statssekreterare Catharina Håkansson Boman SISP Innovationsriksdag Kalmar 10 maj 2011 Västernorrlandsmötet 14 september.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nu formas Sveriges innovationsstrategi Statssekreterare Catharina Håkansson Boman SISP Innovationsriksdag Kalmar 10 maj 2011 Västernorrlandsmötet 14 september."— Presentationens avskrift:

1 Nu formas Sveriges innovationsstrategi Statssekreterare Catharina Håkansson Boman SISP Innovationsriksdag Kalmar 10 maj 2011 Västernorrlandsmötet 14 september 2011 Sara Modig Den nationella innovationsstrategin ooyoo, iStockphoto

2 Sverige ska förbättra sitt företags- och innovationsklimat. En innovationsstrategi tas fram. Regeringsförklaringen 2010 ”

3

4 nya sätt att skapa värde, nya lösningar på behov eller efterfrågan Vad är innovation?

5 Innovation enligt OECD Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder eller nya sätt att organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa relationer. ”

6 En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny marknad eller sätt att nå nya marknader En ny form för industriell organisering Organisatorisk innovation Organisatorisk innovation Nya kompetenser, resurser eller material Lean Management Affärsmodell- innovation Affärsmodell- innovation Spotify Process- innovation Process- innovation Internetbank Produkt- innovation Produkt- innovation Mobiltelefon Input- innovation Input- innovation Maxfas - Material som ersätter guld Innovation kan vara…

7 Osynlig cykelhjälm med airbag Hövding Malmö

8 Fysikmotor trimmar produktionen på LKAB och Volvo och ger smarta fysiklektioner i skolan Algoryx Umeå

9 Giva Innovation Västerås Skjorta förenklar intensivvård för patienter och sjukvårdspersonal

10 Intelligenta portar för omlastningscentraler förändrar affärsmodell Portsystem 2000 Habo

11 mbbirdy, iStockphoto

12 Innovation uppstår i samspel –visionären som kommer med idén –entreprenören som driver och organiserar förverkligandet av idén –säljaren som kommersialiserar eller sprider lösningen –finansiären som tror på det potentiella värdet i idén och skjuter till kapital –kunden som efterfrågar nya lösningar –andra företagare som plockar upp och sprider lösningen I näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle mbbirdy, iStockphoto

13 Varför är innovation viktigt? Möta globala samhällsutmaningar Leverera samhällstjänster med kvalitet och effektivitet Ge jobb och konkurrenskraft åt Sverige i en global kunskapsekonom i ooyoo, iStockphoto

14 - Ett kreativt, öppet Sverige där kultur och konstnärligt skapande tas tillvara bidrar till ökad handel och investeringar. - Ny teknik och nya tjänster för omställning av energisystemet - Bra lösningar från företag i Sverige ger affärsmöjligheter på globala marknader Innovation - Effektiv vård ökar hälsa och minskar kostnader - Bättre hälsa minskar vårdbehov

15 Arbetet med innovationsstrategin Kommunicera innovation Genomföra innovations- strategin Formulera innovations- strategin

16 Kommunicera Vad är innovation – att möta behov och utmaningar med nya lösningar Var uppstår innovation – i hela ekonomin och samhället: i alla typer av företag och branscher. I offentlig, privat verksamhet eller i civilsamhället. Varför behövs innovation – konkurrenskraft och jobb, globala samhällsutmaningar, ökad försörjningsbörda Hur uppstår innovation – på många sätt, ofta slumpmässigt, ofta genom kombination av kunskap och andra resurser

17 Att formulera innovationsstrategin 1. Innovativa människor – kunskap, kompetens, kreativitet, färdigheter och erfarenheter utvecklas hos individen 2. Innovativa företag skapar exportintäkter, sysselsättning och hållbar tillväxt 3. Innovativa offentliga tjänster och förvaltningar svarar mot invånarnas behov och efterfrågan

18 Att formulera innovationsstrategin 4.Innovativa regioner/platser attraherar och genererar resurser 5.En stark vetenskaplig bas för innovation möjliggör radikal innovation som svarar mot globala utmaningar 6.Infrastrukturer för innovation underlättar utbyte av idéer och resurser

19 Att genomföra innovationsstrategin Under arbetet skapa långsiktiga former för: 1.Samordning över –Politikområden –Samhällssektorer och olika aktörer –Regional, nationell och europeisk nivå 2.En lärande politik –Evidens och erfarenheter –Utvärdering –Att ”förutse ständig förändring”

20 Innovations- kraft Sverige 2020 2011 Regioner Myndigheter Företag Nätverk Ideella org. Lärosäten m fl Utveckling i svenska innovationssystemet Regionala dialogmöten (kanske ett tiotal) Tematiska dialogmöten (kanske ett tiotal) Utveckling Sveriges nationella innovationsstrategi SNIS Utveckling nationellt, EU och globalt ( exv FoI-proposition, Europa 2020, m m) Lansering SNIS version 1.0 SNIS version 0.5 Kick off 17 feb 2012

21 Ta chansen och påverka! Involvering av statssekreterare och tjänstemän på alla departement Regionala och tematiska dialogmöten Webb: regeringen.se/innovationsstrategi E-post: n.innovationsstrategi@enterprise.ministry.se Twitter: @svnatinnostrat, #snis Dialog och delaktighet


Ladda ner ppt "Nu formas Sveriges innovationsstrategi Statssekreterare Catharina Håkansson Boman SISP Innovationsriksdag Kalmar 10 maj 2011 Västernorrlandsmötet 14 september."

Liknande presentationer


Google-annonser