Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EURES och den internationella arbetsförmedlingen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EURES och den internationella arbetsförmedlingen"— Presentationens avskrift:

1 EURES och den internationella arbetsförmedlingen
Vilka är vi? Vem styr oss? Vilka är våra kunder? Vad gör vi?

2 Vi som jobbar i Eures-teamet:
Margaretha Holmer Eures-rådgivare Olof Person Eures-rådgivare Lena Westling Seljee Eures-rådgivare Margareta Olsson Dahlgren Eures-rådgivare

3 Varför gör vi det vi gör? Policydokument från AMS
”SVERIGE ÄR en del av EU/EES där arbetskraften ska kunna röra sig fritt över gränserna. Här är Arbetsförmedlingens policy vad gäller EURES – EURopean Employment Services, och internationell arbetsförmedling. Policyn gäller Generaldirektör Bo Bylund Policydokumentet har ni fått . Den fria rörligheten på EU:s arbetsmarknad har Sverige förbundit sig att stödja och att den internationella förmedlingen skall vara en integrerad del av Af:s tjänster.

4 Internationell arbetsförmedling
Tre leveransvägar: Självservice på Internet Af Kundtjänst och Lokala Af Rådgivning: EURES Av det följer ju att tjänsterna, precis som alla andra tjänster skall ges i våra tre leveransvägar (4) Kundtjänst har fått 2 dagars upplärning, så de kan ge basservice.

5 Uppgifter och kompetenskrav:
Vid alla arbetsförmedlingar ska det finnas arbetsförmedlare som ska: ha goda kunskaper om hur man lotsar arbetssökande och arbetsgivare till information om Eures och internationell förmedling på och ge tips på var kunden hittar svar på de vanligaste frågorna. ha kunskaper om grundläggande regler för rörlighet mellan länder. ha kunskaper om regler i arbetslöshetsförsäkringen då kunden söker arbete i annat land (E303) eller söker arbete efter arbete i annat land (E301) Ska man göra något, så måste man också ha kunskaper, de får man genom att göra den webbaserade utbildning som finns i Webb-entrén. Den är i princip obligatorisk för alla.

6 Uppgifter och kompetenskrav:
Vid alla arbetsförmedlingar ska det finnas arbetsförmedlare som ska: ha kunskap om vad som gäller vid rekrytering från andra länder ha kännedom om regler och rutiner för arbetstillstånd i Sverige

7 EURES – EURopean Employment Services
Koordineras från EU-kommissionen i Bryssel (EURESco) Mål, riktlinjer, budget, utbildning Ca 800 Eures advisers i EU/EES Sverige Eures Manager, 2 Eures coordinators Ca 50 Eures-rådgivare i Sverige Vi arbetar förstås inom ramen för den nationella arbetsmarknads- politiken, men inte med de vanliga målen som Af har. Mål och riktlinjer anges av Bryssel, framförallt för vad man kan få projektpengar till. Vårt budgetår löper från 1 april – 31 mars. I slutet av varje år äskar vi pengar till lokala och nationella projekt – allt från mässor, marknadsföringsmaterial till resor rekryteringsaktiviteter och utbildningsinsatser. Det är en hel del administration kring detta, både vid ansökan och redovisning av vad vi gjort. Utbildning av nya EA, viss fortbildning ordnas av EURESco. Varje land har en EM, så även vi: Torbjörn W, 2 coord. På AMS, och det finns dessutom en samordningsgrupp som planerar och följer upp aktiviteterna. 40 EA, 3 nya skall utbildas i år alla utom 2 finns på Af. (Crossborder)

8 EURES skall bidra till att arbetsförmedlingarna
når de arbetsmarknadspolitiska målen genom att: bidra till att lösa flaskhalsproblem och minska brist på arbetskraft, och därmed öka tillväxten minska arbetslösheten, genom att ge fördjupad/ specialistinformation och rådgivning till arbetssökande som söker arbete i andra länder och genom att anordna rekryteringstillfällen för arbetsgivare i andra länder som vill rekrytera i Sverige vara stöd och resurs och kunskapsbank för kolleger när det gäller internationella frågor Det här har tidigare varit vår ”verksamhetsidé” och tills annat sägs gäller det väl fortfarande.

9 Vilka är våra kunder? Arbetsgivare i Sverige Arbetsgivare i utlandet
som vill rekrytera utomlands till arbete i Sverige som vill rekrytera i Sverige till arbete utomlands Arbetsgivare i utlandet som vill rekrytera i Sverige för arbete utomlands som är på väg att etablera sig i Sverige

10 Arbetsgivare i Sverige
Rådgivning och information i samband med internationell rekrytering Annonsering av platser i EURES + lokalt Information om regler och formaliteter Skapa mötesplatser för information och intervjuer Information om hur yrkeskvalifikationer kan bedömas och värderas Information till ”hitrekryterade” och medflyttare om arbets- och levnadsförhållanden i Sverige Ni har ju också fått vår Verksamhetsberättelse från 2007, där ni kan se omfattningen av det vi sysslade med förra året. Som ni kanske vet överförs alla platser i Platsbanken automatiskt till Eures’ databasen. För att platser skall bli märkta som internationella platser ( d v s sådana som arbetsgivarna vill ha riktade till sökande från andra länder) kan vi ordna med att platserna ”flaggas” och därmed kommer upp först. AT:Arbetsförmedlingen Utland i Göteborg är remissinstans för Migrationsverket när det gäller arbetstillstånd i Västra Götaland. Vi har handlagt 828 diarieförda ärenden för totalt 797 personer. Det är en ökning av ärenden från 2006 med 230 stycken.

11 Arbetsgivare i utlandet
Lägger in order i Platsbanken Rådgivning om rekryteringsmöjligheter från Sverige Arrangerar rekryteringsaktiviteter informationsmöten, intervjutillfällen öppet hus mässor Information om arbets- och levnadsförhållanden i arbetslandet Ordertyp 9 räknas inte i den officiella statistiken, det får vi göra manuellt. Förra året la vi in över 1400 order, med sammanlagt över 7000 platser, varje order har oftast flera platser.

12 Arbetssökande i Sverige
Rådgivning till arbetssökande som vill söka eller har fått jobb utomlands var efterfrågan finns hur man hittar lediga platser hur man söker jobb, skriver ansökan etc. information om arbets- och levnadsförhållanden annat man måste tänka på eller ordna med information om alternativ till arbete hänvisar till andra instanser som har specialkunskaper

13 Arbetssökande i utlandet
före flytten till Sverige Information om den svenska arbetsmarknaden Hur man hittar och söker jobb i Sverige Krav och formaliteter Arbets- och levnadsförhållanden i Sverige Mycket förfrågningar per mail, telefon, besök framförallt från tyskar, och från de nya medlemsländerna.

14 dessutom gör vi: utarbetar och uppdaterar informationsmaterial till och utbildar kolleger som skall be basservice nationella uppdrag jobbar i projekt

15 Metoder och policys Metoder Informations- och kommunikationsplan
Rekryteringsträff i annat EU/EES-land/Schweiz (Q) Annonsering av utlandsplatser (+egen policy) Erbjuda utlandsmässa/temadag Rådgivning inför rekrytering utomlands Medflyttandeservice vid rekrytering utomlands Rådgivning inför arbete utomlands Service till arbetssökande från EU/EES/Schweiz Informations- och kommunikationsplan Av våra metoder är det en som hittills kvalitetssäkrats. De ser ut precis som andra metoder, med processkarta och beskrivningar steg för steg. Om någon är nyfiken så finns de i Forum i EURES-mappen. Vi har utarbetat en egen policy i vårt län för utländska platser. Vi har även en alldeles ny Info- & komm.plan, som beskriver strategier för vår marknadsföring externt och internt, profilregler m m


Ladda ner ppt "EURES och den internationella arbetsförmedlingen"

Liknande presentationer


Google-annonser