Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad kan du göra för att underlätta för patienter/brukare/…….. så att de kan få ett avlönat arbete. De flesta svaren handlade om vad som erbjuds i era respektive.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad kan du göra för att underlätta för patienter/brukare/…….. så att de kan få ett avlönat arbete. De flesta svaren handlade om vad som erbjuds i era respektive."— Presentationens avskrift:

1 Vad kan du göra för att underlätta för patienter/brukare/…….. så att de kan få ett avlönat arbete. De flesta svaren handlade om vad som erbjuds i era respektive verksamheter och vad som ev behövs mer, eller mindre av.

2 Kommunerna i norra Örebro län bäst i Sverige igen ! Återigen är arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning lägst i Örebro läns fyra norra kommuner. För fjärde året i rad konstaterar en nöjd arbetsförmedlingschef som säger att det hela började på Arena i Lindesberg i november 2011.

3 Resurser finns hos alla myndigheter + kommuner + sociala företag – Activa – Lågtröskelverksamhet- Lotsen, Byggeriet,,Lotsar, SAMS, PRIS, Aktivitetshus, Aktivitetskällan, Companiet, Socialpsykiatri – stöd till arbete och utbildning, FINSAM. Vem ser helheten ? En väg in kan vara en möjlighet för flera men jfr NAV i Norge Verktygslådan är till för alla. Målet är egentligen gemensamt för alla, övergripande målsättningar för FK och AF när det gäller arbetslinjen och förbättrat stöd för personer med funktionsnedsättning och AF kommer att pröva att anställa arbetsförmedlare. Försäkringskassan tydligare i samordningsroll – helhetssyn. Närpsykiatrin ser behovet att ge stöd till och i arbete men i fösta hand snabb och kvalificerad vård – vill se styrkorna hos den enskilde.

4 Ambitioner finns att samverka men plånboken styr ( tankemässigt) i allt för stor omfattning – trots en gemensam finansiering. För den enskilde är ekonomin trots allt överordnad- en stor del av jobbat kan vara att reda i konsekvenser av förändrade regler – ev beroende på att den enskilde inte förstått konsekvenser. Samverkan kräver tydlighet och förståelse för olika myndigheters uppdrag, sekretess kan upplevas vara hinder, den enskildes delaktighet grundläggande. Erbjud samverkan – bjud upp. Sociala företag finns och flera på gång ev kooperativ utbildning – kapital i startfasen ? Utbilda arbetsgivare för att erbjuda stöd som funkar Konkurrens om praktikplatser, små kommuner många verksamheter. Motivation till arbete finns ofta men behöver stöd i både motivationsfas kan ta tid Funktionsnedsättning kan vara funktionsförstärkande

5 K.u.b - Kunskap, utveckling och bemötande k.u.b. erbjuder arbetsplatser en möjlighet till utveckling och en ökad resurs som kan ge ett tillskott i verksamheten. k.u.b. är en insats som hjälper arbetsplatser och individer att hitta varandra, så att fler personer med funktionshinder kan få arbete. Aktiviteterna riktar sig till arbetsplatser, eftersom det där kan finnas osynliga barriärer att överkomma för att vi ska få mer mångfald på våra arbetsplatser. Genom k.u.b. och utbildningen Serviceassistent ger vi möjlighet för personer med lindrig utvecklingsstörning att göra praktik och få arbete inom äldreomsorgen.Serviceassistent

6 NASP - Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa vid Karolinska Institutet. Stockholms läns landstings expertorgan för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa - NASP

7 Nå-Ut teamet Nå Ut teamet är en psykiatrisk mottagning i centrala Göteborg. Vi erbjuder stöd och behandling till personer med psykossjukdom. Behandlingen utgår från en individuell utvecklingsplan som vi tillsammnas gör upp efter patientens behov och önskemål. Vi tar emot patienter med diagnos schizofreni eller paranoid psykos.


Ladda ner ppt "Vad kan du göra för att underlätta för patienter/brukare/…….. så att de kan få ett avlönat arbete. De flesta svaren handlade om vad som erbjuds i era respektive."

Liknande presentationer


Google-annonser