Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Någon nära blir psykiskt sjuk… Från demensvård 1982 till dagens psykiatri. Min utgångspunkt; Psykosteam i Uddevalla. Hur skulle jag vilja bli bemött/behandlad?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Någon nära blir psykiskt sjuk… Från demensvård 1982 till dagens psykiatri. Min utgångspunkt; Psykosteam i Uddevalla. Hur skulle jag vilja bli bemött/behandlad?"— Presentationens avskrift:

1 Någon nära blir psykiskt sjuk… Från demensvård 1982 till dagens psykiatri. Min utgångspunkt; Psykosteam i Uddevalla. Hur skulle jag vilja bli bemött/behandlad? Alla är vi brukare med egna värdefulla erfarenheter/upplevelser. Christer Johansson, Psykiatri, NU-sjukvården 1

2 Anhörigsamarbete… Vi vill och behöver utveckla oss… Bli bättre på att fungera tillsammans. Stärka anhörigas roll. Göra positiv skillnad för den som lever med sjukdom/funktionsnedsättning. 2

3 Hur är det att vara anhörig? Hur påverkar det livet? Kris- sorg- oro- vilka möjligheter finns att få hjälp? Är vården/stödet möjligt att begripa? Vilket bemötande? Delaktighet? Information? Hur ser den ut? Hur ta emot ? Stöd, förståelse? Skam, skuld? 3

4 Anhöriga Har en historia, en kunskap… En resurs, nu och sen… En stor tillgång… En värdefull samarbetspartner… 4

5

6 Ett förändrat synsätt… Psykiatrisk avdelning 1986. ” Lämna patienten här”. Behandlingshem 1989.Anhörigträffar. IFS. Psykosteam 1998. Vårdprogram. Samordnare/ Anhöriga upplevs allt mer som en resurs. 2012. Hur fungerar det ? 6

7 Vi vill bli bättre på Att skapa samarbete med ”alla” anhöriga. Stöd. Information. Kunskap. Dialog. Samplanering. 7

8 Socialstyrelsens riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni Familjeinterventioner för att minska stressen i familjen och förebygga återfall. Minskar återinsjuknande. Ökar följsamhet till medicinering. Förbättrar psykiskt mående, social funktion och livskvalitet. Förbättrar den sociala situationen och det känslomässiga klimatet i familjen. 8

9 Familje/närståendestöd Är insatser som i forskning visat ge mycket stor patientnytta. Ökad anhörigtillfredsställelse. Minskad närståendebörda. 9

10 Psykopedagogiska åtgärder… Kunskap om sjukdomen och dess behandling. Stöd. Problemlösning. Krishantering. En utbildning i dialogform. Minskar risken för återfall. Minskar psykossymtomen. 10

11 Hur arbetar vi idag och hur vill vi gå vidare? Ett synsätt där vi insett värdet av anhöriga… Intresserade av att samarbeta. Initiativ. Struktur. Form. Innehåll. 11

12 Psykosteamet Samordnare; Sjuksköterska/ Skötare Läkare Kurator Psykolog Arbetsterapeut Sekreterare 12

13 Samordnare Vårdplan Nätverk/ Resurser Utvärdering/ Uppföljning Söka samarbete med anhöriga Kontinuitet/ Tillgänglighet Krisberedskap 13

14 Samarbete är ett alldeles eget och mycket värdefullt kompetensområde. En konst som det går att utveckla. Ingen är ansvarig för problemet men samtliga är ansvariga för lösningen! 14


Ladda ner ppt "Någon nära blir psykiskt sjuk… Från demensvård 1982 till dagens psykiatri. Min utgångspunkt; Psykosteam i Uddevalla. Hur skulle jag vilja bli bemött/behandlad?"

Liknande presentationer


Google-annonser