Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FÖRA BARN PÅ TAL En metod att stärka föräldraskapet när

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FÖRA BARN PÅ TAL En metod att stärka föräldraskapet när"— Presentationens avskrift:

1 FÖRA BARN PÅ TAL En metod att stärka föräldraskapet när
en förälder har psykisk/fysisk ohälsa Lena Söderberg, Delprojektledare ”När barn är anhöriga” Landstinget Dalarna

2 Utbildningen ”Föra Barn På Tal”
En heldags utbildning Uppföljning halvdag, en månad senare Utbildningsorter har varit Mora, Falun, Borlänge, Säter, Ludvika och Avesta. Blandade yrkeskategorier Utbildningsinbjudan på intranätet samt utskick till verksamheterna.

3 Forts. utbildningen Sammanlagt har hittills 225 personal från olika orter och olika verksamheter inom Landstinget Dalarna gått utbildningen De flesta från den somatiska sjukvården Den vanligaste yrkeskategorin är sjuksköterskor Populäraste utbildningsorten är Falun

4 Vad är Föra Barn På Tal? En frivillig kortintervention som vänder sig enbart till föräldern/patienten En preventiv metod, dvs att försöka förhindra att något inträffar Man gör ingen ”bedömning” av barnet innan samtalen, jfr behandling Man för samtal med föräldern/patienten om barnen så att föräldern själv pratar med sitt barn om sjukdomen Sekretesslagen…

5 Vad är Föra Barn På Tal 2-3 samtal med föräldern/föräldrarna. Fokus på barnet och på föräldraskapet Ska förmedla en förståelse för hur ohälsa påverkar föräldraskapet och barnen Ska ge kunskap om vad föräldrarna kan göra för att stödja barnens utveckling

6 Mr W.Beardslee och Tytti Solantaus
Mr Beardslee, amerikansk barnpsykiater, forskade om patienter med depression och deras barn som erbjöds familjesamtal. Tytti Solantaus, finsk barnpsykiater, utvecklade metoden till nordiska förhållanden -De barn som klarar sig bäst är de som kan skilja ut sig från den sjuke föräldern -De barn som har insikt i att det är sjukdomen som bär skulden till förälderns problem och lidande är mindre tyngda av skuldkänslor

7 Varför - ”Föra Barn På Tal”
När en förälder mår dåligt, oroar de sig ofta för sina barn och hur de mår Förälderns symtom på ohälsa som orkeslöshet, trötthet, nedstämdhet, irritation påverkar barnens välbefinnande Barnen kan tolka dessa symtom ”fel”, de kan anklaga sig själva, ta på sig för stort ansvar, det kan bli beteendeförändringar hos barnet Genom samtal kan föräldern hjälpa sina barn att tolka förälderns symtom ”rätt”, en ömsesidig förståelse

8 Varför - ”Föra Barn På Tal”
Rätt förståelse om förälderns sjukdom skyddar barnet från att själva få symtom eller få psykiska problem senare i livet Samtal mellan föräldrar och barn skapar förståelse om förälderns situation, att det är föräldern som har problem, en realistisk uppfattning om den egna förmågan att kunna hjälpa föräldern Förståelsen – ”jag kan inte bota min förälder” Förståelsen - ger möjlighet att kunna leva ett eget liv

9 Metodens målsättning Målsättningen är att stödja föräldraskapet och barnens utveckling Främja hälsa genom att stödja skyddande faktorer, styrkor och möjligheter Förebygga problem genom att ta upp familjens sårbarheter på ett öppet och konstruktivt sätt Att hjälpa föräldrar att bygga upp strategier i sitt föräldraskap

10 Nyttan med ”Föra Barn På Tal”
Att öka förståelsen inom familjen om förälderns sjukdom Att föräldern får bättre förutsättningar att stödja barnens utveckling Att föräldern får en nyanserad bild av barnets situation och behov


Ladda ner ppt "FÖRA BARN PÅ TAL En metod att stärka föräldraskapet när"

Liknande presentationer


Google-annonser