Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdsamverkan Fyrbodal Gränsöverskridande samverkan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdsamverkan Fyrbodal Gränsöverskridande samverkan."— Presentationens avskrift:

1 Vårdsamverkan Fyrbodal Gränsöverskridande samverkan

2 Om samverkan Finns något ord så lätt att skriva, men så svårt att beskriva som samverkan. Detta nödvändiga som växer fram ur en ömsesidig förståelse av hur olika perspektiv fungerar ihop ur en persons många behov. Peter Brusén Leg. Psykolog och författare

3 Process Framtidsverkstäder hösten 2011 – syfte att identifiera bristområden och ge lösningsförslag. Sammanfattande konferens 13 feb. Prioritering våren 2012 Första förslag verksamhetsplan 30 maj Synpunkter från grupperna hösten 2012 Många och bra diskussioner! Förslag till politiskt samråd och vidare ledningsgrupp Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

4 Innehåll Förebyggande och hälsofrämjande Proaktiv och hälsofrämjande hälso- och sjukvård/vård och omsorg och vårdplanering i samverkan Avancerad sjukvård i hemmet Direktspår till sjukhus Samordnad vårdplanering, utskrivning och uppföljning God och säker läkemedelsbehandling för äldre

5 Innehåll – forts. God vård i livets slutskede God vård vid demenssjukdom Förbättra stödet till anhöriga och närstående Ökad geriatrisk kompetens Avvikelsehantering – såväl äldre som psykiatri

6 Psykiatri/missbruk Uppdatering och implementering av lokala samverkansplaner Samverkansarbete barn och unga Individuella planer Psykisk ohälsa bland äldre Fortsatt gemensam kompetensutveckling Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni Brukarsamverkan Nationell satsning PRIO psykisk ohälsa 2012 - 2016

7 Förslag till rekommendation Verksamhetsplanen: avser tidsperioden 2012-07-01 – 2015-12-31 kompletteras med skrivning kring beredskap för resultat av pågående missbruksutredning kompletteras med skrivning ang. politiskt samråd AU ges i uppdrag att arbeta vidare med uppföljningskriterier


Ladda ner ppt "Vårdsamverkan Fyrbodal Gränsöverskridande samverkan."

Liknande presentationer


Google-annonser