Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Med fokus på äldre med psykisk ohälsa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Med fokus på äldre med psykisk ohälsa"— Presentationens avskrift:

1 Med fokus på äldre med psykisk ohälsa
En kartläggning av äldre personer med psykisk ohälsa i Eskilstuna Strängnäs Nyköping

2 Bakgrund Kunskapsbrist om målgrupp Arbetsgrupper identifierat område
Länsdelsvisa seminarier Resultat: -”Vad ska vi göra när inte är överens” Överenskommelse Omvärldsbevakning - Ansökan om utvecklingsmedel SoS

3 Definition Äldre med psykisk ohälsa som debuterat i samband med åldrande Äldre med psykisk ohälsa som debuterat tidigare livet och som inneburit en långvarig funktionsnedsättning Äldre med psykisk ohälsa och missbruk

4 Vad ville vi veta? Hur många personer bedöms tillhöra målgruppen?
Vilken kompetens finns inom området? Vilka insatser finns i länet för målgruppen? Hur många äldre har beviljats bistånd i form av boendestöd som socialpsykiatrisk insats? Har kommunen särskilda boendeenheter för målgruppen? Vilka evidensbaserade metoder används i arbetet med målgruppen? Hur arbetar man med anhöriga? Vilket stöd får de? Hur ser samverkan ut med andra aktörer inom området och vilka samverkar man med? Vilka behov finns av kompetens- verksamhets- och samverkansutveckling?

5 Kartläggning Frågebatteri skickades ut till:
Berörda kliniker på Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett Psykiatri, medicin, akuten, rehab, vårdplatseneheten… Samtliga vårdcentraler i Eskilstuna, Strängnäs och Nyköping Berörda verksamheter i Eskilstuna, Strängnäs och Nyköpings kommuner Vård och omsorg, arbetsmarknad… NSPH – nationell samverkan för psykisk hälsa

6 Vad fick vi veta? Antal Kommuner: Landsting: Eskilstuna ca 130 ca 300
Strängnäs ca 40 ca 100 Nyköping ca 60 ca 400

7 Bemanning Ser olika ut i länet Demenssköterskor spec. psykisk ohälsa
Silviasyster Dubbeldiagnosutbildade, beroende Vidareutbildade psykologer socionomer, beteendevetare Nyktra alkoholister

8 Boendestöd som socialpsykiatrisk insats
Finns att tillgå i hela länet Eskilstuna 6 Strängnäs 6 Nyköping 10

9 Boende Det finns ett antal olika boenden i respektive kommun
Boendestöd, kontaktperson, hemtjänst, ledsagare och PEO Saknar ”lättare” form av boende Kan vara svårt att finna lämpliga boendeformer – särskilda vårdbehov

10 Arbetsmetoder Motiverande samtal Kognitiv beteendeterapi Psykoterapi
12-stegsprogram Återfallsprevention Register (BPSD)

11 Anhöriga Anhörigstöd/anhörigcentrum väl utbyggt Spjutspetsar
Stödsamtal Gruppverksamheter Föreläsningar/Utbildningar Nätbaserat stöd - Gapet

12 Samverkan Fungerar bra mellan kommun och landsting – men kan bli bättre Kommun – psyk/primärvård/PEO Arbetsgrupperna i länet Organisationer Försäkringskassan Relationer, förtroende och kontinuitet

13 Utveckling Kompetens, verksamhet och samverkan
Ökad förståelse för varandras arbete/gränser Veta mer om den andra – vad kan ”erbjudas” Samordnad individuell planering (SIP) Bättre kunskap om den åldrandes psykiska hälsa – inte bara somatik och ålder Lättare form av boende – arbeta med beteenden/missbruk

14 Tack!


Ladda ner ppt "Med fokus på äldre med psykisk ohälsa"

Liknande presentationer


Google-annonser