Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till årets Ordförandeseminarium 4 – 5 oktober 2014 Här möts vi som vill göra skillnad! www.attention-riks.se 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till årets Ordförandeseminarium 4 – 5 oktober 2014 Här möts vi som vill göra skillnad! www.attention-riks.se 1."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till årets Ordförandeseminarium 4 – 5 oktober 2014 Här möts vi som vill göra skillnad! www.attention-riks.se 1

2 2 Attention – förbundet för dig!  Vi driver på utvecklingen inom NPF  Vi skapar medlemsnytta  Vi sprider information och kunskap

3 Attention arbetar för Att människor med NPF ska få hjälp och stöd Att vård och stöd ska ha hög kvalitet och vara evidensbaserad Att kunskap från experter ska nå ut, via media, på vår webb och i vår tidning Att våra erfarenheter ska tas till vara Att skapa möten och verksamhet för medlemmarna www.attention-riks.se 3

4 Hos oss samlas: Människor i alla åldrar med NPF, anhöriga och yrkesverksamma inom området, intresserade Skolor, organisationer, företag och andra föreningar kan bli stödmedlemmar Attention har 13 500 medlemmar 4

5 NPF – funktionshinder? Avgörs av:  Den egna förmågan - omgivningens krav  Svårare idag? NPF-paradoxen:  Synliga konsekvenser - osynliga svårigheter 5

6 Verksamhetsplan 2013-2014 Bättre vård och stöd Ökade möjligheter till arbete och egen försörjning En bra, trygg och säker skola för alla elever Ökat inflytande och åtgärder mot diskriminering Informations- och kunskapsspridning Utveckla det interna arbetet www.attention-riks.se 6

7 Bättre vård och stöd Prioritering Bättre mer rättvis tillgång till vård, stöd, anpassning och hjälpmedel. Insatserna ska ha hög kvalitet och sättas in tidigt. Aktiviteter Socialstyrelsens vägledning för ADHD Opinionsbildning Bedriva projekt Konferenser/cirklar Samverka med NSPH Föra ut kunskap om kognitiva hjälpmedel 7

8 Arbete och egen försörjning Prioritering Arbeta för att fler personer med NPF ska få möjlighet till jobb/praktikplats och anpassade åtgärder. Trygga socialförsäkringar för dem som behöver ekonomiskt stöd. Aktiviteter Attention-projektet ”Vägar till jobb” Delta i samverkansprojekt Via HSO och NSPH driva frågor om trygga, rättvisa och tydliga socialförsäkringar 8

9 En skola för alla Prioritering Arbeta för en bra, trygg och säker skola där ALLA elever har möjlighet att lyckas. Aktiviteter Driva på anpassningar av pedagogik och miljö Lära av eleverna i projektet Min skola Informera och utbilda Påverka i samrådsgrupper 9

10 Ökat inflytande - antidiskriminering Prioritering Arbeta för stärkt inflytande på vård, stöd och insatser samt åtgärder mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Aktiviteter Samarbetet inom NSPH för att driva på inom SKL och PRIO Öka vår egen kunskap om diskrimineringsfrågor Bedriva cirklar i ”Din rätt” 10

11 Ett studiematerial som vänder sig till dem som vill lära sig mer om mänskliga rättigheter och diskriminering i relation till psykisk hälsa. Samtal, övningar och diskussioner är i fokus. www.attention-riks.se 11

12 Information - kunskapsspridning Prioritering Verka för kunskap, respekt och förståelse i samhället för våra målgrupper. Aktiviteter Anordna konferenser, seminarier, NPF- forum, föreläsningar. Ytterligare förbättra våra informationskanaler, såsom hemsidan och mediekontakterna. 12

13 Förbundets interna arbete Prioritering Stärka lokal- föreningarna och stödja bildande av nya föreningar. Värna om god gemenskap och kommunikation inom förbundet. Stärka förbundets och föreningarnas ekonomi. Aktiviteter Anordna utbildningar och inspirationsdagar för föreningarnas styrelser Rådgivande grupp De projekt vi bedriver Ordförandekonferens och andra möten 13

14 Pågående projekt ATTENTIONS EGNA Min skola Egen styrka Attention Fri Vägar till jobb Ekonomikoll Körkortskoll SAMVERKANSPROJEKT DATE - Delaktighet, Attitydförändring, Tillgänglighet för Elever (Handikapp- förbunden) Ung i fängelse www.attention-riks.se 14

15 Framtidsfrågor Spridning av Socialstyrelsens vägledning Påverka PRIO – regeringens psykiatrisatsning Förbättra skolan för elever med NPF Få igång fler studiecirklar Samverkan inom NSPH Föreningsutveckling; översyn stadgar och etiska riktlinjer 15

16 ALLTSÅ… …BLI MEDLEM - var med och gör skillnad!!!!! Läs mer på www.attention-riks.se


Ladda ner ppt "Välkommen till årets Ordförandeseminarium 4 – 5 oktober 2014 Här möts vi som vill göra skillnad! www.attention-riks.se 1."

Liknande presentationer


Google-annonser