Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

I Sverige är vi över 500 000 som har skriv- och lässvårigheter www.klyft.nu/fmls www.hh.fmls.nu.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "I Sverige är vi över 500 000 som har skriv- och lässvårigheter www.klyft.nu/fmls www.hh.fmls.nu."— Presentationens avskrift:

1 I Sverige är vi över 500 000 som har skriv- och lässvårigheter www.klyft.nu/fmls www.hh.fmls.nu

2 Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter - FMLS - är ett handikappförbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. FMLS är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilde personens behov. FMLS har drygt 6 000 medlemmar organiserade i cirka 75 föreningar runt om i landet. FMLS arbetar med rådgivning och stöd, informationsverksamhet, bedriver intressepolitik och påverkansarbete, ordnar utbildning, möten, föreläsningar och lägerverksamhet. På vissa håll i landet finns även ungdomsverksamhet. FMLS är en aktiv del av svensk handikapprörelse och har även ett gott samarbete med andra svenska dyslexiorganisationer. Förbundet har en rådgivnings-, informations- och utvecklingsverksamhet - Skrivknuten - som vänder sig till allmänhet och skola. Skrivknuten stöds av Myndigheten för skolutveckling. Av de viktiga arbeten förbundet driver kan nämnas Språka Loss om språkets tillgänglighet samt olika utvecklingsprojekt för tillgänglig text – digitalböcker i Daisyformat, En bok - en cd samt hjälpmedelsutveckling. Förbundets tidning heter Läs & Skriv och utkommer sex gånger per år i 17 000 exemplar. FMLS har också ett helägt bolag; FMLS Bokhandel AB som säljer handikapphjälpmedel - datorer och dataprogram.

3 Vi är glada över att du har valt vår förening. Tillsammans är vi starka och kan påverka. Som medlem kan du vara med att påverka det som händer inom föreningen. Ta tillvara på den möjligheten. Samtidigt som du får erfarenheter, så kan du dela med dig av dina, så blir vi tillsammans bättre på att handskas med våra läs- och skrivproblem. En medlemsförmån är vår förbundstidning ”Läs och Skriv” som skickas hem till dig ett 6 gånger om året. Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till oss, och hoppas att du kommer att trivas. Med Vänliga Hälsningar FMLS i Skåne/Helsingborg-Höganäs FMLS–HH / IT-Smedjan Vaktgatan 3a 254 56 Helsingborg. 0709-61 06 76 042-150919 Ordförande Mikael ”Mige” Lundahl 0709-61 06 76 e-post: mige1@msn.commige1@msn.com V.ordförande: Joakim uppsäll-Sjögren 0708-70 51 11 e-post: Joakim@uppsall-sjogren.seJoakim@uppsall-sjogren.se


Ladda ner ppt "I Sverige är vi över 500 000 som har skriv- och lässvårigheter www.klyft.nu/fmls www.hh.fmls.nu."

Liknande presentationer


Google-annonser