Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 … är ett funktionshinders- förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter /dyslexi, räknesvårigheter/ dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " … är ett funktionshinders- förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter /dyslexi, räknesvårigheter/ dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar."— Presentationens avskrift:

1  … är ett funktionshinders- förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter /dyslexi, räknesvårigheter/ dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade.  Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilde personens behov.  Förbundet har cirka 6.000 medlemmar organiserade i ca 60 föreningar runt om i landet.  Dyslexiförbundet FMLS samarbetar med svensk handikapprörelse och med dyslexiorganisationer i Sverige och internationellt.

2 6200 medlemmar 35 lokalföreningar 21 länsavdelningar Kongress Vart tredje år Väljer Förbundsstyrelse Råd och stöd Intressepolitik Utbildning Information Tidningen Läs & Skriv Trycksaker Hemsida Facebook Teknikutveckling Fungerande Medier Om tillgänglighet Kansliet med Skrivknuten Dyslexiförbundet FMLS Organisation Komp &Assist AB Mötesverksamhet

3 Dyslexiförbundet FMLS verksamheter  Information  Råd och stöd  Mötesverksamhet  Intressepolitik  Utbildning  Utvecklingsarbete

4 Information  Tidningen Läs & Skriv  Trycksaker, broschyrer, filmer, mm.  Lokala hemsidor och hemsidan www.dyslexi.org

5 Råd och stöd  Samtalsgrupper – ”Jag vill!”  Kamratstöd  Föräldrastöd  Skrivknuten som nationell resurs

6 Mötesverksamhet  Träffar  Läger  Ungdomsverksamhet  Utbildningar  Föreläsningar

7 Intressepolitik  Opinionsbildning  Debatt, diskussion  Remissarbete  Uppvaktningar, skrivelser

8 Utbildning och utveckling  Föreningsutbildning och utveckling - Föreningspärmen  Föräldrautbildning - LÄSK  Vuxenutbildning – ”Jag vill”

9 Teknikutveckling  ”Fungerande Medier” för ökad tillgänglighet till medier  ”En bok – en cd”  Talande textremsa på bio och TV


Ladda ner ppt " … är ett funktionshinders- förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter /dyslexi, räknesvårigheter/ dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar."

Liknande presentationer


Google-annonser