Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av STO-Demens

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av STO-Demens"— Presentationens avskrift:

1 Presentation av STO-Demens
Marita Gustavsson

2 Vilka är vi? Besök gärna vår hemsida: www.stodemens.se
Vi är en stödförening för de dementa och deras anhöriga, en lokalförening av RIKSFÖRBUNDET FÖR DEMENTAS RÄTTIGHETER Besök gärna vår hemsida:

3 Föreningens utveckling
Föreningen bildades den 2/ av Inga-Britt Johansson med hjälp av Ingvar Karlsson Som första ordförande valdes Margareta Sundberg Initialt omfattade föreningen enbart Stenungsund 1994 tillkom även Orust och Tjörn och föreningen bytte namn till "Demensföreningen STO-regionen" Under alla åren har Docent Ingvar Karlsson varit ett stort stöd för föreningen, med bl.a. flera föreläsningar Fortfarande är Ingvar en ständigt återkommande gäst vid våra möten och som föreläsare. I dag är vi ca. 90 medlemmar, varav ca. 25 är aktiva 3

4 Vad vill vi? Verka för de dementas rätt till ett värdigt liv.
Vara kontaktorgan för anhöriga samt erbjuda stöd och rådgivning. Informera om demenssjukdomar, vård och omsorgs-former, forskning, utveckling av vården av dementa. Ta till vara och utveckla enskildas kunskap och erfarenheter bl.a. genom utbildning och kurser. Att anhöriga skall ha rätt till information, stöd och avlösning i vården.

5 Vad gör vi? Föreningen tar i sitt arbete sikte på både de dementas och de anhörigas situation. Föreningen ger: Stöd och rådgivning Möten med andra anhöriga och vårdpersonal med möjligheter att utbyta erfarenheter Intressanta föreläsningar i samband med våra medlemsmöten Anhörigcirklar i samarbete med ett studieförbund Medlemstidningen Demensforum, som utkommer med aktuell information 4 ggr per år.

6 Vi anordnar Ca. 10 medlemsmöten per år
Ca anhörigmöten i Vuxenskolans regi. Gruppen är en självhjälpsgrupp, där vi diskuterar och ventilerar problem som en anhörig till en dement person kan drabbas av. Vårutflykt Julbord Deltagande vid Alzheimersdagen, Seniordagen och andra demensrelaterade aktiviteter 6

7 Vem är vi? Våra kontaktpersoner:
Margaretha Alfredsson Stenungsund Lena Hellman Stenungsund Gull-Britt Carlsson Stenungsund Marita Gustavsson Orust Inga-Britt Johansson Stenungsund


Ladda ner ppt "Presentation av STO-Demens"

Liknande presentationer


Google-annonser