Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Möjligheter till arbete med hjälp av kognitivt stöd ?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Möjligheter till arbete med hjälp av kognitivt stöd ?"— Presentationens avskrift:

1 Möjligheter till arbete med hjälp av kognitivt stöd ?
Maria Holknekt Leg arbetsterapeut Iris Hadar AB

2 Iris Hadar AB Teknik, pedagogik och konferensverksamhet.
Säljer tjänster och produkter till myndigheter, näringsliv och privata kunder. För att göra utbildning, arbetsliv och vardagsliv tillgängligt för människor med funktionsnedsättningar. För att öka förståelsen för de funktionshindrades rätt till lika villkor i samhället.

3 Målgrupper Anställda, sjukskrivna, arbetslösa och privatpersoner med olika funktionsnedsättningar. Personer som i sitt arbete kommer i kontakt med människor med någon form av funktionsnedsättning.

4 Strategiska kompetensområden
Kognition - NPF Läs & Skriv Teckenspråkiga döva Hörsel Syn

5 Utvecklingsområde Kognition - NPF
Ökad kompetens Kognitiva funktionshinder, teknik/hjm, pedagogik, miljö Intranät/Internet Internt nätverk Samarbete intresseorganisationer Samverkan Landsting, kommun osv Informationsspridning Arbetsgivare m fl Projekt Nya erbjudanden

6 Projekt/utveckling Teknik och pedagogik
Hur bör stödet se ut inför ett arbete eller inför/under en arbetsmarknadsutbildning? Konsultativa insatser I utbildningssituationer Vardagsteknik/hjälpmedel Miljö/organisation Implementera ny kunskap

7 Grundläggande neuropsykiatriska problem
Kan ej finna en strategi för att nå målet själv Hjälp med struktur i vardagen

8 Hur kan vi hjälpa? Ge initiativ stöd Gör dagen förutsägbar
Ring upp, de ringer inte upp! Gör dagen förutsägbar Skapa struktur Skapa tydlig bild av målet Hjälp till att fokusera och vidmakthålla målet

9 Hur kan vi hjälpa? Kunskap om de olika diagnoserna:
Intellektuell förmåga problem styrkor Exekutiva funktioner Brister Styrkor Theory of mind

10 Hur kan vi hjälpa? Kunskap vad gäller kompensation:
Intentionen med kognitivt stöd Begreppet Begåvning/kognition Förmåga att tänka abstrakt Korttidminnet Syftet med Kognitivt stöd Vad Kognitivt stöd är

11 Kognitivt stöd = arbetstekniskt hjälpmedel
Anpassning utifrån arbetsuppgifterna Fortsatt utveckling i samverkan! / Maria

12 Intentionen med kognitivt stöd
Förstå vad som händer Känna trygghet Fatta beslut själv, delaktighet Kunna utföra vardagliga aktiviteter/arbete/studier Större socialt kontaktnät Få information på ett begripligt sätt. Tillbaka

13 Begreppet Begåvning/kognition
Förmåga att anpassa sig till olika situationer Utnyttja erfarenheter Lösa problem Lära sig nya saker Kommunicera med andra Tillbaka

14 Förmåga att tänka abstrakt
Förstå och använda abstrakta symboler som text, siffror och pengar Förstå tid Förstå samband mellan orsak och verkan Föreställa sig något man själv inte upplevt Sortera ut viktig information ur ett flöde Generalisera Tillbaka

15 Korttidsminnet Hålla mycket i minnet samtidigt Hantera information
Bedöma och göra abstrakta jämförelser Komma ihåg och komma på Tillbaka

16 Kognitivt stöd hjälper till att
Minnas Planera Förstå Hitta Tillbaka

17 Kognitivt stöd Säga det man menar Anpassa information Anpassa miljö
Låta personen prova konkret Anpassa med färger och bilder Bra standardprodukter Kognitiva hjälpmedel Tillbaka

18 Information på ett begripligt sätt
Text, ljud, bild Arbetsbeskrivningar Uppdelning av arbetsuppgifter Scheman Anpassa information Välja ut, presentationsform, tillgänglighet Strukturera/sortera information

19 Lära sig nya saker Ta tillvara tidigare inlärd kunskap
T ex layout på handdator Tillbaka

20 Förstå Tid Att komma ihåg Att förstå, hantera och ha känsla för tid
Tillbaka

21 Bedöma och göra abstrakta jämförelser
När är man klar? T ex vid utförande av en uppgift, hur länge osv Tillbaka

22 Anpassa med färger och bilder
”Fallbeskrivning” ADD Tillbaka

23 Komma i håg mobiltelefonitjänster Handi II Handifon Webb Comai®
Memo Comai ® Atnotes Tillbaka

24 När är man klar Tillbaka

25 Steg för steg instruktioner
Tillbaka

26 För att t ex Organisera Tillbaka

27 Hitta och hitta rätt Tillbaka

28 Att ringa Tillbaka

29 T ex vid Ordbehandling & E-post
Tillbaka

30 Abstrakta symboler - pengar
Tillbaka


Ladda ner ppt "Möjligheter till arbete med hjälp av kognitivt stöd ?"

Liknande presentationer


Google-annonser