Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Betyg och förmågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Betyg och förmågor."— Presentationens avskrift:

1 Betyg och förmågor

2 de 5 förmågarna Analysförmåga Kommunikativ förmåga Begreppsförståelse
Procedurförmåga Kognitiv förmåga

3 Analysförmåga Beskriva och förklara samband mellan
Jämförande analyser (likheter och skillnader, för- och nackdelar) Orsaker till - Konsekvenser av - Lösningar på Se utifrån och växla mellan olika perspektiv Beskriva mönster och kunna generalisera Dra slutsatser av t.ex. en jämförelse

4 Kommunikativ förmåga Resonera Diskutera Motivera Argumentera
Framföra och bemöta åsikter Samtala, berätta, formulera och besvara frågor

5 Begreppsförståelse - Varje ämne har sitt specifika ämnesspråk
Känna till begreppens innebörd Kan använda begreppen i olika och nya sammanhang Kan relatera begreppen till varandra inom ämnet och mellan olika ämnen

6 Procedurförmåga Förmågan att söka, värdera, sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Dokumentera en undersökning, ”labba”, planera ett träningsprogram, göra sammanfattningar... Hantera olika verktyg och köksredskap Veta hur man gräddar pannkakor, syr i en knapp, löser en ekvation, varierar rösten Vet hur man ska använda metoder, strategier, symboler, tabeller, formler och grafer för att...

7 Metakognitiv förmåga Bedöma egna förmågan. Föreslår förändringar, frågor... Utvärdera den egna arbetsprocessen och resultatet Skapa nya idéer och lösningar, problemlösare, entreprenör... Formulera och välja mellan olika handlingsalternativ, strategier, och metoder för att t.ex. förstå en text bättre... Pröva och ompröva. Överväga olika lösningar. Anpassa matlagning, skrivande till syfte, målgrupp, genre och till olika situationer

8 Vad ska man kunna om Halland?
Vad heter Hallands fyra åar? Varför ligger Hallands städer vid havet och åmynningarna och gäller detta även andra landskap? (göra jfr för att se det generella, beskriva och förklara mönster)

9 Förmågorna i problemlösning
KF: Resonera och samtala kring talet BF: Använda gemensamma matematiska begrepp AF: Föreslå lösingar MF: Pröva och ompröva olika lösningar PF: Räkna ut talet

10 Förmågorna i ett arbete om vulkaner
PF: Söka och samla information samt avgöra källors avändbarhet och trovärdighet BF: Kan använda relevanta begrepp i samtal om vulkaner MF: Tolka och värdera informationen AF: Beskriva orsaker och konsekvenser kring vulkaner och vulkanutbrott KF: Presentera arbetet för varandra

11 BFL Kamratbedömning Text- och bedömningsanalys (Skillnader på kvalitéer) Mer gruppsamtal kring olika frågor som t.ex. problemlösning


Ladda ner ppt "Betyg och förmågor."

Liknande presentationer


Google-annonser