Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Identifiering av problem i uppstarten •Stort rop efter hjälp och samarbete av och med psykiatrin. •Önskan om att få tillträde/komma åt gruppverksamheterna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Identifiering av problem i uppstarten •Stort rop efter hjälp och samarbete av och med psykiatrin. •Önskan om att få tillträde/komma åt gruppverksamheterna."— Presentationens avskrift:

1 1. Identifiering av problem i uppstarten •Stort rop efter hjälp och samarbete av och med psykiatrin. •Önskan om att få tillträde/komma åt gruppverksamheterna som NPR har i form av LKSS (Lära Känna Sig Själv) och BK (Basal Kroppskännedom). •Medelåldern för patienter på NPR/NP blir allt lägre. Alltså allt yngre patienter som ökar i antal. •Psykiatrin önskade större samarbete med andra myndigheter för att förebygga den ökande inskrivningen av patienter inom psykiatrin samt önskade hjälp till utsluss mot arbetsträning/praktik osv. •Ofta ses psykiatrin som ”behandlande” part. Det jobbas för mycket i stuprör istället för tillsammans. Vi behöver hjälpas åt och jobba parallellt kring individen när det finns behov av det. •Det finns ett samarbete med handläggare på kommunen, socialsekreterare och LSS- handläggare. Men mer samarbete kring individen är önskvärt. •Det är och har under en längre tid varit mycket prat och diskussioner om mer samarbete och hur det ska se ut men ändå fungerar det inte fullt ut. •Vad är det som gör att något som alla vill inte fungerar i praktiken? •Tidsram? LösningarProblem

2 2. Identifiering av problem under pågående projekt •Det stora intresset och ropet efter samarbete och hjälp av psykiatrin har falnat. Varför?? •Svårt att få handläggare att förstå målgruppen för projektet. •Första grupperna har bestått av många personer med sådan problematik att de avslutats i förtid eller remitterats till vård inom psykiatrin. •Många unga som gått länge med psykiskt dåligt mående vilket resulterar i remisser till fortsatt behandling inom psykiatrin istället för vidaresluss mot aktivitet. •Lägger tid på att informerar och försöka intressera andra parter för projektet och beskriva dess målgrupp. •Flyttat konsultmötena till Handläggarsamverkansträffarna som försäkringskassan startat. Detta för att minska mötestider och på så sätt effektivisera och istället försöka få representanter från NP och NPR att delta i dessa. •Samarbete med Lindeskolan är under diskussion om att erbjuda gruppverksamheterna för vissa grupper av elever där. I syfte att försöka förebygga de ungas dåliga mående. Eventuell uppstart våren år 2012. •Tidsram? ProblemLösningar

3 3. Identifiering av problem framåt under pågående projekt •Att få samverkande personal på olika myndigheter att förstå och vilja/orka sätta sig in i projektet och målgruppen. •Får ge information många gånger och det blir ändå missförstånd. •Svårt att erbjuda PRIS till Norra länsdelen när det är förlagt i Lindesberg pga resor. Varit svagt intresse vid förfrågan om att ha grupperna i andra kommuner. Varför?? •Efterfrågan för dessa gruppverksamheter var stort innan projektstart men har falnat. Varför?? •Tidigare fanns projekt med samordnarfunktioner i alla kommuner som inte finns kvar idag. •Många olika projekt igång samtidigt vilket gör det svårt att hålla reda på alla och orka sätta sig in dem. Projekt upphör tillskillnad från fasta verksamheter. •Samverkansträffar mellan Norra länsdelens olika projekt. På gång?! •Tidsram? ProblemLösningar

4 4. Stöd från Sofints styrelse •Önskar hjälp att beskriva, förklara, ”driva” eventuell implementeringar av projekt eller delar av projekt som visat sig vara lönsamma och effektiva. Detta på högre nivåer i de olika myndigheterna. (chefer - - politiker) 5. Implementering •Diskussioner förs om hur och vilka delar av projekt PRIS som kan implementeras i ordinarie verksamhet. Handlar om resurser gällande personal och det extra arbete det innebär och vem som ska göra vad.


Ladda ner ppt "1. Identifiering av problem i uppstarten •Stort rop efter hjälp och samarbete av och med psykiatrin. •Önskan om att få tillträde/komma åt gruppverksamheterna."

Liknande presentationer


Google-annonser