Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nystart av teamtandvård på ftv Kramfors

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nystart av teamtandvård på ftv Kramfors"— Presentationens avskrift:

1 Nystart av teamtandvård på ftv Kramfors
Lotta Lundin

2 Historik Började arbeta med teamtandvård redan 1997
Personal med mycket utbildning Teamarbetet har runnit ut i sanden pga tdl som slutat samt svårt med rekrytering

3 Hur ser det ut idag Inte alla team arbetar delegerat
De som delegerar arbetar lite med us pass samt lagningspass Mycket kompetens som inte används Personalsituationen börjar att stabiliseras

4 Varför vill vi göra en omstart av teamtandvård
Arbeta mer effektivt Roligare arbete för alla Större inblick i hela behandlingen för alla yrkeskategorier Samarbete som gör att alla känner sig delaktig Behandla fler patienter Arbeta på toppen av sin kompetens

5 Målet för arbetet med teamtandvård
Ett mer effektivt arbete där alla resurser tas om hand på bästa möjliga sätt Bättre omhändertagande av patienten Att all personal känner sig delaktig och ansvarstagande över behandlingen Mer tid till de patienter med stort vårdbehov.

6 Hur ska vi lägga upp förändringsarbetet
Har haft planeringsdagar där vi diskuterat teamtandvård Alla positiva till att prova Frivilligt arbetssätt Kan arbeta med team på olika nivåer, skall kännas bra för alla Varje medarbetare måste vara bekväm med de nya arbetsuppgifterna

7 Viktigt att tänka på innan starten av teamtandvård
Förutsättningar för arbete i team måste skapas tex utbildningar för de som behöver. Kartläggning över vilken kompetens som redan finns och vad som kan komma att behövas Vad kan vi göra för internutbildningar på kliniken Vad vill tandläkarna delegera

8 Viktigt med tydlighet vad alla har för förväntningar och vad alla har för kompetens
Senare bör team kunna sättas ihop för att kunna arbeta i teampass, man kanske kan byta team vissa tider för att kunna delta i team.

9 Vad gör vi nu Börjat med us pass
Har även börjat med lagningspass för de som känner att de vill Jourpass har startats upp, alla tdl är med Har inte hunnit satt ihop tydliga listor på kompetensen som finns men detta skall göras Viktigaste just nu är att få tidboksplaneringen att fungera

10 Tidboken! Viktigaste parametern för ett lyckat teampass
Försöker komma på ett sätt att boka som passar för varje team Man måste själv känna vilka patienter som passar för teampass Frisktandvårdspatienter passar bra i teamarbete Bestämma hur man skall göra vid åb och ub på teampass

11 Hur skall vi utvärdera arbetet
Möte till våren för att utvärdera höstens arbete med us pass samt jourpass Göra en kartläggning på vilken kompetens man saknat och utforma utbildningar efter detta Vad tycker medarbetarna om detta arbetsätt Är fler intresserade av att hoppa på?

12 Viktigaste av allt är att ha en positiv attityd till arbetet och att inse att en förändring i verksamheten måste få ta tid att genomföra Måste misslyckas för att lära sig vad som är lyckat

13 Tack för mig!


Ladda ner ppt "Nystart av teamtandvård på ftv Kramfors"

Liknande presentationer


Google-annonser