Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Med hänsyn till de sju funktionernas dysfunktion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Med hänsyn till de sju funktionernas dysfunktion"— Presentationens avskrift:

1 Med hänsyn till de sju funktionernas dysfunktion
Behandlingstekniken Med hänsyn till de sju funktionernas dysfunktion

2 Den kognitiva stilen i behandlingsprogrammet.
För att kompensera haschrökarnas kognitiva brister så måste behandlaren i sitt bemötande ta hänsyn till dessa brister för att komma förbi cannabismönstrets barriär, dvs. haschrökarens bristfälliga sätt att reflektera, fokusera och att diskutera.

3 Metod för att kompensera dessa brister. Språkliga förmåga
Behandlaren måste hela tiden vara medveten om att samtalen förs på en konkret nivå även om klientens verbala förmåga tycks vara utvecklad. Abstrakta resonemang kommer inte ha avsedd effekt. Tänk på att den kvalitativa aspekten har gått förlorad. Därför är det viktigt att behandlaren är övertydlig. Förklara med illustrationer för klienten hur känslor av ensamhet, av att vara missförstådd och att känna sig utanför har uppstått.

4 Språklig förmåga forts.
Rita och berätta med hjälp av anekdoter, som då ersätter det abstrakta i samtalssituationen. När tillfälle ges är det bra att behandlaren påtalar hur svårt klienten har för att hitta orden när han försöker beskriva något.

5 Metod för att kompensera dessa brister. Logisk-induktiv förmåga
Behandlaren tar över rollen som kritisk granskare av resonemang. Behandlaren bör förklara anledningen till otillräcklighetskänslorna och misslyckandena så att klienten kan bearbeta detta och korrigera sitt beteende.

6 Metod för att kompensera dessa brister.
Flexibilitet i tanken Behandlaren måste kontinuerligt återföra diskussionen till att klienten börjar lägga märke till viktiga aspekter, jämföra förr och nu, beskriva svårigheten med att tänka efter, t ex vad som händer när han försöker tänka efter. Allt för att få honom att byta perspektiv och se nyanser. att behandlaren riktar klientens uppmärksamhet. Använd de speciella teman som är adekvata för varje steg, som finns beskrivet i boken "Vägen ut ur haschmissbruket".

7 Metod för att kompensera dessa brister.
Minnesfunktionen Eftersom det tar ca 16 dagar innan minnet blir helt återställt så är det viktigt att man träffar klienten varje dag under den perioden för att kompensera för det bristfälliga korttidsminnet. Upprepning av teman är viktig eftersom klienten inte har kontinuitet, eller en röd tråd, i sitt resonemang. Prognostiska uttalanden hjälper klienten att se framåt.

8 Metod för att kompensera dessa brister.
Förmågan att sätta ihop delar till en helhet När behandlaren möter klienten, så möter han klientens cannabismönster. Förutsättningen för en framgångsrik behandling är att behandlaren kan ta sig förbi detta försvar och spränga föreställningarna inifrån, med hjälp av klienten. Med hjälp av det strukturerade "första samtalet" får klienten en känsla av att vara förstådd. Behandlaren måste kunna mycket om hasch annars är han inte trovärdig. Det är bara sakligt underbyggd kunskap som gäller.

9 Metod för att kompensera dessa brister.
Att orientera sig i ”rummet” Gör klienten uppmärksam på rutiner, manér osv. Frihetskänslan är en chimär, som beror på oförmågan att strukturera dagen. Behandlaren bör på ett pedagogiskt sätt visa detta faktum. Hjälp klienten att analysera relationer till andra människor, dessa har i regel bara varit svarta eller vita.

10 Metod för att kompensera dessa brister.
Gestaltminnes funktionen Diskutera vad som krävs för att behålla ett arbeta till skillnad från att bara hela tiden planera olika projekt.


Ladda ner ppt "Med hänsyn till de sju funktionernas dysfunktion"

Liknande presentationer


Google-annonser