Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kortprogram för cannabismissbrukare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kortprogram för cannabismissbrukare"— Presentationens avskrift:

1 Kortprogram för cannabismissbrukare
Infosamtal

2 RGB Lunds kortprogram Träff 1 1:1 THC-kurvan
1:2 Akut- och kroniskt rus 1:3 Kognitiva funktionerna Hemuppgift: Guiden, ungdomsfrågorna Träff 2 2:1 Uppföljning av förra träffen, ev frågor 2.2 Genomgång av ungdomsfrågorna 2:3 Genomgång av uppgifterna: - varför jag röker varför jag ska sluta vad behövs för att kunna sluta 2:4 Genomgång av guiden Hemuppgift: Plus och minuslista

3 Träff 3 3:1 Genomgång plus- och minuslista 3:2 Droglinje Träff 4 4:1 Familjenätverkskarta 4:2 Kompisnätverkskarta Träff 5 5:1 Känslor Träff 6 Avslutning tillsammans med föräldrar Vad krävs för att bibehålla drogfriheten?

4 Hanna mottagningens kortprogram
Manual till Kortversion av cannabisprogrammet, riktat till yngre ungdomar och deras föräldrar. Utgår från ”En Guide för Dig som vill sluta med Hasch och Marijuana”. (vi använder version ). Ett drogpreventivt program som även kan kallas KURS. Mer tonvikt på information till ungdom och föräldrar. Pedagogiskt program. RAMARNA 6 st träffar under en treveckors period. Ungdom år med föräldrar. Ett enskilt samtal. U-prov ingår.

5 Träff 1 Presentation av förutsättningarna, sammanhangsmarkering. Kortfattad cannabisinformation. THC-kurvan presenteras, de tre faserna. Akut och kroniskt rus. U-prov inkluderande information om provtagning. Uppgift: läs sidorna 1-3 i Guiden och gör uppgifterna. Träff 2 Uppföljning från förra träffen, eventuella frågor. Genomgång av uppgifterna: - Varför jag röker - Varför jag ska sluta - Vad behövs för att kunna sluta Plus och minus lista. Att röka cannabis ger följande …… Planera för en drogfri helg.

6 Vecka 2 Träff 3 (enskilt samtal) Drog/tidsaxel. U-provsvar med kommentar Kompissociogram Uppgift: Gå igenom och fyll i 1-3 på Testa ditt sätt att tänka. Gör det tillsammans, ungdom och förälder. Träff 4 Gå igenom de tre första av de sju punkterna: - Språklig förmåga - Förmåga att dra korrekta slutsatser - Flexibilitet i tankarna Ta hjälp av frågorna och de ifyllda svaren samt manualen till cannabisprogrammet. U-prov lämnas förslagsvis vid detta besök. Planera helgen. Identifiera hög, mellan och lågrisksituationer. Uppgift: Gå igenom och fyll i uppgifter 4-7 i häftet under rubrik ”Testa ditt sätt att tänka som cannabisrökare”, gör de tillsammans med ungdom och förälder.

7 Vecka 3 Träff 5 Gå igenom resterande fyra av de sju punkterna. - Minnet - Delar till en helhet - Förmåga att orientera sig i rummet - Helhet och gestalt Som föregående träff med hjälp av frågor, de ifyllda svaren och ”stora” manualen. Träff 6 U-provs svar med kommentar Sammanfatta erfarenheterna av cannabisrökningen och programmet. Plus och minus lista med att inte röka för ungdom och förälder. Utgår ifrån att ungdomen slutat röka. Vad krävs för att bibehålla drogfriheten. Upprätta en handlingsplan för vad som ska göras om problem återkommer. AVSLUTA Tack och lycka till!

8 Maria Ungdoms kortprogram
Programmet sträcker sig också över sex veckor, men med endast ett samtal per vecka. Detta program är först och främst ämnat åt ungdomens föräldrar och innehåller mycket information om hur cannabis verkar. Under första samtalet i kortprogrammet informerar vi om hur cannabis verkar utifrån THC- och ångestkurvan. Vi samtalar om fysiska och psykiska abstinenssymtom samt informerar om drogen cannabis. Vid andra samtalet försöker vi få en dialog kring positiva och negativa konsekvenser av att röka cannabis. Vi talar om vad föräldrarna upplevt och deras funderingar och oro.

9 Vid tredje samtalet talar vi om hur akut cannabisrus verkar
Vid tredje samtalet talar vi om hur akut cannabisrus verkar. Vi informerar om vad som händer då man blivit beroende och utvecklat ett kroniskt cannabismissbruk. Under fjärde samtalet går vi igenom de tankefunktioner som tar skada av ett regelbundet missbruk. Vid femte samtalet talar vi om hur känslorna påverkas av cannabisrökningen. Vi ritar hjärnan och förklarar vad som händer när man röker. Vi går igenom hur normerna och värderingarna och därmed beteendet förändras vid missbruk. Vid sjätte och sista samtalet talar vi om återfallsprocessen och vad man skall göra för att försöka förhindra ett återfall i cannabisrökningen. Vid detta samtal brukar ungdomen vara mer talbar och delaktig jämfört med de första samtalen.


Ladda ner ppt "Kortprogram för cannabismissbrukare"

Liknande presentationer


Google-annonser