Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sammanhållen hemsjukvård i Gävleborg Stöd för förändringskommunikation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sammanhållen hemsjukvård i Gävleborg Stöd för förändringskommunikation"— Presentationens avskrift:

1 Sammanhållen hemsjukvård i Gävleborg Stöd för förändringskommunikation

2

3 Kommunikationen från projektet
Stöd till organisationernas förändringskommunikation Grund för tydlighet och samstämmighet

4 Kommunikationen från projektet
Målet är att leverera underlag för att berörda ska kunna få veta: varför förändringen genomförs vad den innebär övergripande vilken betydelse den har för dem vad som förväntas av dem läget i processen

5

6 respektive organisation
Kommunikationen från respektive organisation Insatser för motivation och drivkraft i förändringsarbetet attraktion som arbetsgivare bilden av organisationen

7 Aktiviteter för övergripande kommunikationsplan
Detta gör vi nu Vad Kommentar När/Klart Vem Uppdrag till Arbetsgrupperna Svara på frågor. Bildar underlag för budskap, målgrupper och FAQ Snarast Carl-Åke Träff info-nätverk Samsyn och input till övergripande kommunikationsplan 15 december Andreas Kommunikationsplan Sammanställa 17 januari Annelie Uppföljning kommunikationsplan Löpande

8 Målgrupper Politiker Direkt berörda chefer
VC, VEC i primärvården VC, MAS, FC inom kommunernas Socialförvaltning eller motsvarande. Direkt berörda yrkeskategorier distriktssköterskor arbetsterapeuter sjukgymnaster Chefer för indirekt berörda verksamheter slutenvård hemtjänst ekonomi Patienter/Brukare/Kunder Allmänhet

9 Frågebatteri till projektets arbetsgrupper
Beskriv kort vilka processer, fakta och oklarheter som finns idag Identifiera vilka målgrupper som påverkas Beskriv vad varje målgrupp förväntas veta (tex att projektet genomförs, vart man hittar info, hur detta påverkar mig) kunna (tex hur övergångsprocessen går till och vad det får för konsekvenser för mina medarbetare) göra (tex driva förändringsarbetet, välja arbetsgivare, samarbeta med ny samarbetspartner)

10 Stödmaterial som ska tas fram
FAQ Budskap – varför, vad, hur, förväntningar osv. Svar kring knäckfrågor Möjlighet att ställa frågor (ta upp på infoträffmötet) OH-material Löpande lägesrapportering Webbsida på samlingsplats

11 Saknar du något? Har du synpunkter på något?
…..

12 Har du frågor? Kontakta Annelie Hydén Kommunikationsstrateg
Landstinget Gävleborg


Ladda ner ppt "Sammanhållen hemsjukvård i Gävleborg Stöd för förändringskommunikation"

Liknande presentationer


Google-annonser