Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikationsplanens delar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikationsplanens delar"— Presentationens avskrift:

1 Kommunikationsplanens delar
Nulägesanalys/Bakgrund Beskrivning och analys av projektet processen, problemet, förändringen, aktiviteten etc som ska kommuniceras. Övergripande mål och syfte Vad ska kommunikationen stödja? Vilka konkreta verksamhetsmål ska kommunikationen stödja? Kommunikativa mål Kvantitativa mål: Ex: Så här många ska känna till innehållet, så här många ska känna sig nöjda etc Kvalitativa mål: Ex: Detta vill vi att mottagarna ska veta, känna, göra efter det att de nåtts av budskapet Målgrupper/Användare/Aktörer Vilka grupper av människor ska vi kommunicera med? Vilka förkunskaper och attityder har de till ämnet/frågan och till Umeå kommun som avsändare

2 Kommunikationsplanens delar
Budskap Budskapet/Budskapen ska först och främst svara på frågan Varför? Men också på Var, Hur, När, Vem Budskapet ska svara emot mottagarnas behov. Vilket ska vara huvudbudskapet? Övriga budskap? Hur formuleras budskapet för olika målgrupper? Vad vill och behöver målgrupperna veta? Kanaler/Metoder/Åtgärder Vilken kanal eller kombination av kanaler är mest effektiv? Hur ska vi använda Umeå kommuns fasta informationskanaler? Interna kanaler – Medarbetarna är viktiga i rollen att vidarebefordra information Hur kan massmedia användas – Behövs en särskild mediaplanering? OBS: Grundregeln är att medarbetarna ska informeras före massmedia Mediaplanering Vad behöver media (bakgrundsinformation, bilder, tabeller, guidning för fotografering/filmning, telefonnummer etc.)? Vem uttalar sig?

3 Kommunikationsplanens delar
Framgångsfaktorer Vilka omständigheter kan påverka arbetets framgång? Vilka omständigheter i omvärlden, utanför vår direkta påverkan, kan påverka? Tidsplan I vilken ordning ska de kanalerna användas? Behöver budskap upprepas? Uppföljning Vad ska dokumenteras? Vad ska mätas? Ska en förmätning/nollmätning göras? Budget

4 Kommunikationstrappan Skapa metoder och rutiner
5. Repetera Skapa metoder och rutiner 4. Aktivera Skapa händelser 3. Involvera Skapa engagemang 2. Inspirera Skapa förståelse 1. Informera Skapa kunskap 13:22-13:25 Men Allt kan inte ha samma höga ambitionsnivå Ambitionstrappan (Bild) Hur långt ska vi gå? Bered plats för de viktiga frågorna (dialog) Den relativa effekten av varje informationsinsats minskar!! (jmf. Barnuppfostran) Mottagarens villkor! Samtidig!

5 Effektiv och framgångsrik kommunikation är Kontrastrik och kreativ
Koordinerad Kontrastrik och kreativ Koncentrerad Kontinuerlig Kontaktskapande Konkret Korrekt Konsekvent

6 Läs mer i Kommunikationshandboken umea.se/kommunikation


Ladda ner ppt "Kommunikationsplanens delar"

Liknande presentationer


Google-annonser